Home | Woordenweb

- doc -

L : docére , doctum - onderwijzen


Nederlands betekenis Engels Frans
docent leraar - -
doceren onderwijzen - -
dociel leergierig; volgzaam docile docile
doctor iemand met hoogste academische graad doctor docteur
doctorandus iemand die doctor moet worden - -
doctrine leerstelsel doctrine doctrine
document schriftelijk bewijsstuk document document
dokter geneesheer doctor docteur
indoctrinatie opdringen van een leerstelsel indoctrination -


L: discere - leren;   G : didaskein - onderwijzen, leren


Home | Woordenweb