Productie van quarks en gluonen

Computer-reconstructie van twee botsingen, waarbij een elektron- en een positronbundel loodrecht op het scherm naar elkaar toe gingen. Een e en een e+ troffen elkaar en annihileerden. De resulterende quarks en antiquarks combineerden tot mesonen en baryonen, en daarvan zien we de sporen.


2 clusters 3 clusters


Links: twee clusters die van elkaar weggaan kwamen van een quark en zijn antiquark, in tegengestelde richting bewegend.

Rechts: drie clusters met als begin een quark, een antiquark, en een gluon, geven een bewijs voor het bestaan van gluonen.Back Ontdekking van quarks

Sterke wisselwerking