Cortbegryp en p. 1


Rechtsboven, in  B O U C K , is te zien dat de hoofdletter U nog twijfelt tussen V en U.
In de editie van 1621 staat er: "BOECK".


Simon Stevin | Pagina | Bewijsconst Cortbegryp, 1