Stevin | Notities | Pagina

Pagina-afbeeldingen

Waarom geen foto van elke bladzijde? Een goede digitale afbeelding kost veel ruimte en tijd. Tekst intypen is monnikenwerk, maar dwingt tot aandachtig lezen, en het resultaat levert zoekmogelijkheden.

Gestreefd is naar een tekstopmaak die iets van het originele werk bewaart, maar die onder verschillende omstandigheden leesbaar blijft. Hoe groot is het verschil?
Hier zijn enkele afbeeldingen in zwart/wit (nog net leesbaar) om te vergelijken.


1585:onderwerp:te zien:
Bewijsconst:
blz 1 Overzicht van de Bewijsconst, en begin schema met accoladen, sierstrook, U
141/2 Tsamespraeck: voorrede en begin S ondersteboven, dialoog
152 Nederlandse meetkunde-woorden ruimtegebrek: woorden dwars
 
1586:onderwerp:te zien:
Weeghconst:
 1 definities: Weegkunde, zwaarte koppen, sierletter, marge
11 de hefboomwet tekst naast tekening
41 het clootcrans-bewijs soms lange staart aan Q
Weeghdaet:
 5 het 'beletsel' van een wagen sier-V als halve W
42 een kind aan de kruk van het Almachtich getallen met veel nullen
Waterwicht:
31 waterdruk op een wand, 1 voet hoog breuken, bewijsreden
 
1594:onderwerp:te zien:
Sterctenbouwing:
26 Sterkten tekenen, modellen maken ruimtegebrek: tekening dwars
 
1605/8:onderwerp:te zien:
Driehouckhandel:
142 platte driehoeken, Cortbegryp tweedeling met accoladen
164/5 3 gegeven zijden, driehoekwijzer fout in marge, ordening
230/.. boldriehoeken, vertoog Lansbergius ongenummerde pagina
280/1 boldriehoeken, werkstuk 8 7 regels, met verwijzing
346 Cortbegryp boek 4, hemelglobe literatuurverwijzing
347 hemellichten, definitie evenaar zelfverwijzing: Wijsentijt
 
Eertclootschrift:
25 Wijsentijt, eenlettergrepige woorden Ick .., accolade, 3 kolommen
 
Meetdaet:
48 tiendelige breuken, landmetersketting   (0), (I), (2); lengte van 3 duim
59 de hoogte van een toren meten berekening in stappen
81 oppervlakte van ellips, parabool leesteken in noemer, correctie
 
De grootte van de tekeningen in de Meetdaet is na te gaan met 48:
- in het origineel staat een streep voor drie duim, met lengte 79 mm,
- op het scherm is deze streep: 263 pixels,
- dus: 100 pixels voor 30 mm.Simon Stevin | Notities | Pagina