AB en AC zijn 'ghetippelt', volgens de afspraak op blz 233 (Merck voor het 32 voorstel).

De Anhang verwijst naar de zeven regels.Simon Stevin | Pagina | Driehouckhandel 280/81