Fout links boven: Perpendicularem. behoort bij blz 163.

De 'driehoekwijzer' is als afbeelding opgenomen in de tekst, en klikbaar gemaakt.


Simon Stevin | Pagina | Driehouckhandel 164, 165