Hier: zwart, wit, en 2 grijstinten; niet geretoucheerd; 3 marges intact (onderaan net niet).

Leestekens staan in noemers van breuken, zoals bij II3 I/7: en 56 4/7.

Verbetering met pen bij Voorstel 16:  I/3 i.p.v. helft, en 6 2/3 i.p.v. I0 (vgl Weeghconst).
In het origineel was te zien: bruinige inkt. Het handschrift lijkt oud.
Een zelfde fout in boek 6 is niet verbeterd.Simon Stevin | Pagina | Meetdaet 81