De rechterpagina is ongenummerd. Er volgen nog drie ongenummerde, dan pas blz 231.

Merckt: Philips Lansbergen wordt ook genoemd in de Hemelloop
(niet te vinden int 6 Hooftstick vanden Anhang).



Simon Stevin | Pagina | Driehouckhandel 230/..