Home | Woordenweb

- camb -

L : cambiare - ruilen


Nederlands betekenis Engels Frans
cambium hout­vormend celweefsel
(dikte wisselt per jaar)
cambium cambium
- wisselen change changer
- uitwisselen exchange, interchange échanger


L : mutare - veranderen