Home | Chr. Huygens | Oeuvres XIII | Dioptrica 1 , 3

Dioptrica 2 - Overzicht

'Over de afwijking der stralen van het brandpunt' (1666)


segmenten van 1 cirkel

Cirkel­segment

segmenten van snijdende cirkels
273   Voorstel 1:  In zeer kleine segmenten van eenzelfde cirkel is de hoogte bij benadering evenredig met het kwadraat van de basis.

275   Voorstel 2:  Als zeer kleine segmenten, van ongelijke cirkels, de basis gelijk hebben, is de hoogte bij benadering omgekeerd evenredig met de diameter van de cirkel.
( Zeer klein: boog < 10° )


platholle lens, dubbelholle lens

Dikte


bolholle lens
277   Definitie:  De dikte van een bolle lens is het interval tussen de middelste punten van beide oppervlakken, als de randen samenvallen.
De dikte van een holle lens is de afstand van de omtrekken van beide oppervlakken, als hun middelste punten samenvallen.

277   Voorstel 3:  Even brede lenzen met dezelfde brandpuntsafstand zijn even dik.


Aberratie

281   Voorstel 4:  Onderzoeken door welke sferische bolle lens evenwijdige stralen het best verzameld worden.
(291  gevonden: dubbelbol met kromtestralen als 1 : 6 geeft sferische aberratie 15/14 maal dikte.)

297   Voorstel 5:  Onderzoeken door welke holle lens evenwijdige stralen het best gespreid worden.

4 bolle lenzen 307   Voorstel 6:  In lenzen met verschillende breedte, maar van dezelfde boloppervlakken, is de aberratie van een (met de as evenwijdige) randstraal evenredig met de lensdikte, of met het kwadraat van de breedte.

309   Voorstel 7:  In een willekeurige lens, bol of hol, is de aberratie van een straal (evenwijdig met de as) evenredig met het kwadraat van de afstand tot de as.


[ Afgekeurd ]

aberratie bij 3 lenzen 315   Voorstel 8:  Bij lenzen van dezelfde soort is de (sferische) aberratie evenredig met het kwadraat van de openingsdiameter, en omgekeerd evenredig met de brandpuntsafstand.
De diameter van het aberratiecirkeltje is evenredig met de derde macht van de openingsdiameter, en omgekeerd evenredig met het kwadraat van de brandpuntsafstand.

319   Voorstel 9:  Betere telescopen zijn te maken als de aberratie van de bolle lens wordt gecompenseerd met een holle lens.

holle lens, 2x 329   Tabel: brandpuntsafstand van objectief (tot 12 voet), vergroting (tot 100x), kromtestralen van oculair.

333   Voorstel 10:  De verhouding van licht en donker onderzoeken bij kijkers. (337: microscoop).

339   Voorstel 11:  Onderzoeken welke openingsdiameters geschikt zijn voor de buitenste lens van een telescoop.

353   Tabel: brandpuntsafstand (tot 600 voet) en openingsdiameter van objectief, f van oculair, vergroting (tot meer dan 1000x).Home | Christiaan Huygens | XIII | Dioptrica 2 - overzicht (top) | Dioptrica 3