Home | Chr. Huygens | < Oeuvres XXI > | Vertaling

Natura , Deus , homines . De Gloria . De Morte . Appendice


[ 513 ] [ v ]

De Rationi Impervijs

En marge:   De verisimilibus. De incertis.

[ 1690*) ]

§ 1.   Esse praestantem aliquam aeternamque naturam, et eam suspiciendam admirandamque hominum generi ordo rerum coelestium, et mundi totius pulchritudo, inquit Cicero, — addo et magnitudo rerum coelestium, artificiosaque animalium fabrica et per generationem propagatio — cogit confiteri. Item mentis humanae intelligentia, et voluptatis sensus tam animi quam corporis. Vide Ciceronem in fine lib. 2 de divinatione. Nam ut vere loquamur &c.


§ 2.   De spatij mundani infinitudine. De temporis infinitudine. Numerus stellarum quantus scriberetur, tot figuris quot arenae grana terrae globus caperet [<]. 6000 anni ut minimum punctum.°)


*)  Manuscrit G [HUG 7], f. 33. La Pièce peut-être non pas de 1690 mais de la fin de 1689. [...]
°)  Chartae astronomicae [HUG 28] f. 133 v, r:

Il faut nous defaire de cette imagination d'estre placez au milieu du monde. In coelo sumus de mesme qu'une chacune des estoiles. Il n'y a point de milieu dans l'estendue infinie.

Mundus visibilis velut punctum in infinito, ita saecula quorum memoria ad nostrum usque sunt velut momentum temporis brevissimum.

[ 514 ] [ v ]

§ 3.   De multipicibus Terris vix dubitari potest quin existant.
  Disquisitio quid in planetis agatur aut existat. Ponamus nihilo inferiora his nostris rebus illic haberi. qualia sunt lux, visus &c. An mala etiam ut bella, scelera.


§ 4.   Probabilis materiae infinitas. Et mundi, non Terrae nostrae. Forsan ruinâ aliqua non semel Tellus damnum passa est, et imposterum patietur. vel ab intestinis partibus quae nobis notae non sunt. — Nulla illi pernicies impendere videtur, nisi forsan ab occursu Cometae.


§ 5.   Error gentium plerumque fuit ut corpora humana dijs affingerent. Nihilo levius errant qui mentem Deo tribuunt nostrae similem, voluntatem, affectus, scientiam. Non enim intelligi potest quid sit voluntas in Deo, nec enim nunc hoc nunc aliud velle putandus uti nos. Non irasci, placari, ut nos. Non scire aut intelligere eodem modo. Non deliberare, non quaerere quomodo quid efficiat. [<]


§ 6.   Quod certa ratione se habet, cum aliter se habuisse per naturam potuisset, non esse ab aeterno. Habet enim causam cur potius tale sit, ergo aliquando non fuit. Hinc nihil tale Deo convenire potest. [<]


§ 7.   Ratio invenire nequit quo modo homines caeteraque animalia extiterint.


§ 8.   Ab aeterno creavit Deus*). sed creata quaedam interire et dissolvi possunt.


§ 9.   Probabile mundum omnem et genus humanum ita esse creata ut Dei opera particulari postmodum non indigeant. quemadmodum machina a perito artifice. Ita syderum motus, ita terrae. quidni et animalia et homines. Nemo putat opinor cum pluit cum tonat cum aedes corruunt, data opera ista a Deo fieri, quid enim templa et rupes fulmine ferit. An dicent credo, consilio atque opera peculiari Dei fieri si domus corruens aliquem opprimat, si neminem, tunc casu concidere? At quam saepe et innoxios sic perire videmus.


*)  Chartae astronomicae f. 123 r:

Quand il est dit qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre, il faut entendre ce commencement a l'egard de ce qu'il crea et du genre humain, car Dieu est de toute eternitè et le temps par consequent.

[ 515 ] [ v ]

§ 10.   Hominum cogitationes actionesque omnes necessitate quadam alias alijs succedere ut in machinis, etsi quisque sibi plenam esse et cogitandi et agendi libertatem existimet. [>]

En marge: saepe videmus alio auferri cogitationes quam quo voluntas direxerat.

  Omnia itaque quae contigerunt, quaeque contingunt, non potuisse quin ita fierent.
  Hoc remedium optimum nequid rerum peractarum poeniteat, aut male habeat, aut imprudenter gestum dolorem ingerat. quo tamen a rebus agendis, cavendoque damno, nequaquam averti debemus nec abstinere a puniendis malis. nam ut illi necessario mali ita et necessaria mali poena et exstirpatio. Sic serpentes et culices occidere licet. Cum omnia sic a Deo sint ordinata et perfecta, ut solo motu et agitatione corporum in corpora inque animas hominum — si quid eae habent incorporei*) — ut constare et perennare mundus omnis et genus humanum possint. cumque ad conservandam societatem ac rem publicam, amorem boni ac recti, ac rursus odium mali ac sceleris ingeneraverit, nunquid non solum a cura rerum singularum immunem sese Deus praestitit, sed et a futuri notitia?
Nam si ea sapientia ac providentia totius mundi res ordinavit ut postea occursu vario et motu corporum et atomorum omnia peragerentur, an dicemus etiam infinitos istos occursus et reflexiones corpusculorum in antecessum Deo exploratos fuisse singulos? An praenoscere casus et eventa homunculorum dignum Deo, in ista mundorum immensa multitudine? an hoc tantum curasse ac providisse ut summa rerum salva esset, bonaque malis semper praevalerent universe, non autem in casibus omnibus sigillatim. Certe enim ita cum rebus humanis agi videmus. saepe indigna pati optimos quosque; occidere immerentes, idque casu persaepe, nec ratione ulla quare id fiat apparente. Frequentius tamen plecti sceleratos, puniri improbos, vel legum vindicta vel conscientiae torminibus.


*)  Voyez sur ce sujet la note de la p. 522 qui suit.


§ 11.   Quantum igitur aberit ut astrologi, vates, augures futura provideant, quam nihil omnibus somnijs movebimur, quam secure denique rerum eventus exspectabimus, necessitate astrictos, nemini praecognitos, a nemine praefixos.


§ 12.   Mirum et impervestigabile unde idea voluptatis. [>]
  Qui hanc potuit invenire et impertire animantibus ac praecipue homini, quanta quamque infinita ipse frui debet.

[ 516 ] [ v ]

§ 13.   An naturae legibus corpora ferri et moveri sinat, quod in omnibus quae videmus ita esse constat: an nonnunquam manum admoveat, quod ex auxilio saepe praestito apparere dicent ex historijs. Sed quot sunt qui innocentes indigne perierunt!


§ 14.   Non sunt haec tanta mala quae generi humano evenire posse praevidit. Quippe maximam partem leviora morte, quae nihil mali habet. Dedit vero et sapientiam et animi magnitudinem quibus quae cavere non possumus perferre et contemnere possimus.


§ 15.   Ratione consequi non possumus quem in finem res tantas Deus molitus sit, et fortasse continue moliatur. Nunquid enim delectatur opera sua contemplans, ut homines ingeniosi cum artificiose machinam quampiam fabricarunt? Quorsum animalia noxia, culices, pulices, certe non hominum gratia. Cur piscium genus sui similibus vescitur. Cur leones et lupi, infirmioribus ex genere animantium? Nunquid hac ratione se ipsam non destruit rerum natura?

  Cum tam artificiose atque ordinate animalium corpora creata sint, mirandum videtur Terrarum mariumque tractus prorsus esse inordinatos ac velut fortuito exortos.[ 517 ] [ v ]

De Gloria

§ 1.   Ad conservationem vitae animantium datus illis doloris sensus ad omnes membrorum partes diditus, item praecipitiorum metus, pascendi voluptas. Hominibus vero praeter ista interitus aversatio, mortis horror, vivendi cupido. nec ulla religio suis promissis de futura vita hoc obtinere potuit, ut propterea vitam homines libenter deponant, imo ut non metuant mortem praeter paucos qui supernaturali enthusiasmo aguntur. Caeteri omnes vivere cupiunt, atque etiam sine fine.

  Hinc cogitatio prima de animae immortalitate: noluerunt enim prorsus extingui posse. Hinc nominis post mortem producendi desiderium; nam et hoc modo videntur sibi parte sui aliqua superstites esse. Idque adeo ut vel scelere aliquo famam sui relinquere quidam voluerint potius quam perpetua oblivione sepeliri. Plurimi vero ex impostura, ut Chymici ac Ciniflones*) qui sibi auri conficiendi artem et panaceam cognitam fuisse credi volunt. Famae autem et gloriae sempiternae cupido ab eo tempore plurimum increvit quo literarum et historiae condendae inventa est ratio. Antea enim non potuit videri operae pretium, ut multo labore brevem laudem, et suo filiorumque aut nepotum aevo tantum duraturam, mererentur. Unde et apud barbaras gentes literarum usu carentes nulla aut exigua gloriae affectatio.


*)  T. XVIII, p. 666. n. 11: Ciniflo = cinerarius. Le mot, qui se trouve dans les Satires d'Horace (I, 2, 98) désigne un individu de bas étage.


§ 2.   Omnibus est natura ut laudari ament.
  Aliquibus data imperandi cupido, eoque et animi robur et in periculis constantia. Hi gloriam consequuntur si bene imperent. non si multis et male.
  Optimis hoc datum ut alijs quam multis aut certe melioribus prodesse velint, ut utilium artium inventores.

  Vera gloria non nisi ex beneficio. Hinc non debetur ei qui subtilitate ingenij se praestare ostenderit, nisi subtilitate illa boni quid effecerit. Ita frustra quis quaestionibus ac problematis subtilibus sed inutilibus ingenium ac tempus impendit, nisi quatenus ejus scientiae peritiam sibi contigisse declarat cujus in rebus alijs cognita sit utilitas.
En marge:   Celebris fama meritorum, Ciceronis Oratio pro Marcello.

[ 518 ] [ v ]

§ 3.   Sunt qui felices post mortem praedicentur quod memoria illorum vel scriptis egregiorum authorum vel positis statuis celebretur, vel emanatione ac perpetuitate sectae ab ipsis institutae. Ita Achilles Alexandro, quod ab Homero caneretur, felix dicebatur*). Ita Erasmus felix ob statuam publice erectam°). Ita Pythagoras, Epicurus, Mahometus, alijque sequacibus suis quod auctores sectarum permanentium.

  Haec vero hactenus tantum ad felicitatem eorum pertinent, si futura cognoverint, vel praeviderint vel certe praesumserint.

  Adponendum esset J. Caesaris felicitati si egregie a se gestorum memoriam eo valituram praevidisset ut mutato Reipublicae statu, in Caesarum serie primus poneretur omnibusque nomen suum, continua 1600 annorum successione, relinqueret. At ille haudquaquam scivit utrum hoc post obitum suum honore afficiendus esset, an ut tyrannus in Tyberim trahendus, omnisque memoria sua delenda detestandaque foret; imo hoc potius ultimo suae vitae momento existimare debuit cum in Senatu a praecipuis Romanorum interficeretur. Viventis vero felicitas haec fuit ut gestorum suorum memoriam historijs omnibus celebratum iri non dubitaret, cum multarum virtutum suarum mentione, atque etiam commentariorum libros, quos de rebus suis scripserat, venturis saeculis victuros.


*)  C'est ce que raconte Plutarque dans le 15ième chapitre de sa Vie d'Alexandre.
°)  A Rotterdam, sa ville natale.


§ 4.   Si quis de gloria scribat ac recte hoc argumentum tractet — quod fortasse fecit Cicero in eo libro qui intercedit*) — nihil fieri posset utilius, neque ad salutem hominum conducibilius. Quantum enim mali toto orbe, quae bella quae caedes ex ambitione principum? qui quid gloria vera sit ignorant fere, imaginem atque umbram ejus pro ipsa amplectuntur.

  Pleraque a Princibus hujus impulsu geri.
  Quid falsa gloria docendum. rationibus et exemplis.
  Item quae vera: an late imperare, an magnificentia, vel quatenus. an divitiae.
  Quid inter famam et gloriam intersit et honorem.
  Quod gloria post mortem tantum viventem delectat praesumtione futuri.


*)  Cicéron fait mention de son ouvrage en deux livres "De gloria" dans le cap. 9 du Livre II de son traité "De officiis". On peut trouver l'"Argumentum" et divers fragments du traité "De gloria" dans "M. T. Ciceronis Opera quae supersunt omnia ac deperditorum fragmenta" ed. Io. Casp. Orellius, Vol. IV, Pars II, Turini, 1828.


§ 5.   De infinitate saeculorum post futurorum, ad quae memoria non perveniet.


§ 6.   Ad verum exhortatio; et in quibus consistat.
  De Regum et principum gloria. & Inventorum qui utilia protulerunt.

[ 519 ] [ v ]

§ 7.   An liceat ambire et aucupari gloriam. Meritae laudis sibi conscius potest, imo debet studere ut eam consequatur. Sed non ita ut se ipso judice eam sibi arrogare videatur (en marge: bonos secum habeat qui sint actorum testes. egregia ingenia foveat ut habeat suarum, si quae sunt, virtutum praecones. quanquam non ita ut stipendiarios habeat encomistas; hoc enim omnem fidem laudationibus eorum adimit. unde vix tolerandum ut sibi vivo haec celebratio nomini ingeratur). praecipuam si talia quae vix ab alijs speranda.

§ 8.   Magna nec ingenijs investigata priorum*).

§ 9.   De gloria eorum quorum vix quicquam nisi nomen et scripta supersunt ut Homeri. An praeoptanda ejusmodi ut omnis vita noscatur, an ut tantum laudabilia vitae.

§ 10.   De amore scriptorum erga suos libros. Exempla.

§ 11.   De gloria artificum ut Apellis, Phidiae. Minor quam Poetarum, cum tantum delectent eorum opera quanquam dici possit conservandis magnorum virorum vultibus et referendis gestis, ad laudem accendere posteros.


§ 12.   Gloria est celebritas nominis, cum laude et admiratione, ob praestantiam animi vel ingenij bono publico operatam.

§ 13.   Quantum referat ut late spargatur. An juvat quod ad Indos et Seres eat. Versus Ovidij: quid inquit mea refert si apud summa sidera lauder°).


*)  Métamorphoses d'Ovide, XV, 146. Les vers 60 - 478 traitent de Pythagore. Le v. 146 a été aussi cité aux p. 406 [n.3] et 412 [n. 2] du T. XVI.
°)  Huygens cite apparemment de mémoire. Il est bien connu que les Métamorphoses d'Ovide se terminent par les vers:

Cum volet, illa dies, quae nil nisi corporis huius
Ius habet, incertum spatium mihi finiat aevi:
Parte tamen meliore mei super alta perennis
Astra ferar, nomenque erit indelebile nostrum ...

[...]

  [ Cf. p. 315 (HUG 28, 127r): 'Petite poème de Huygens en son propre honneur':]

Ad superas tendisse domos, divamque juvabit
  Uranien studijs demeruisse meis.
Annulus in lento Saturni Sydere, et aequis
  Horae mihi primùm currere jussae rotis,
Ingenij vivent monumenta, inscriptaque coelo
  Nomina victuri post mea fata canent.

[ 520 ] [ v ]

§ 14.   Historicorum stultitiam principibus noxiam esse, quod illos celebrent qui plurima bella gesserunt, imperium procul extenderunt, etsi contra fas. pacificos autem, quamlibet bene imperantes, cum non tam varios multiplicesque eventus narrandos habeant, contemnant fere, quasi desides parvique animi. Cupiunt enim amplam scribendi materiam sibi praeberi.


§ 15.   Imo ipsi populi sic fere afficiuntur, etsi proprio suo damno plerumque discant sub ambitiosis et bellicosis principibus plurimum sibi miseriae paratum, exactionibus, rapinis, urbium excidijs, agrorum vastitate. Attamen rebus quietis offenduntur et languent. nempe quod novitas delectationem quandam adfert, variaeque narrationes et spectacula. Est enim mundus quasi fabula*). Ac fatendum quidem non minimam partem voluptatis hominum in ejusmodi eventorum et revolutionum vicissitudinibus percipiendis sitam esse, sic tamen, si sine suo malo id facere liceat. Dulce mari magno &c.°). Vix itaque bonis principibus esse conceditur, quod vix contemptum suorum effugiant, qui nocere plurimum solet.


*)  Huygens a pu songer e. a. à l'inscription de Vondel sur l'architrave de la porte d'entrée du Nouveau Théâtre d'Amsterdam:

De weereld is een speeltooneel,
Elck speelt zijn rol en krijght zijn deel.

C. à. d. Le monde est un théâtre, chacun joue son rôle et reçoit sa part. [...]
°)  Huygens cite de mémoire le début bien connu du Livre II du traité "De rerum natura" de Lucrèce.

[ 521 ] [ v ]

Deberent igitur veras virtutes et pacis bona omnibus modis extollere historici, et philosophi potius esse quam rhetores, nec ita ordiri ut ille Omnes homines qui sese student praestare caeteris animantibus summa ope niti decet ne vitam silentio transigant veluti pecora &c.*)!


*)  L'auteur cité ici par Huygens est l'historien Salluste (début de la "Catilinae conjuratio"). [...][ 522 ] [ v ]

De Morte

§ 1.   Non sumus quod sumus nisi quatenus memoria res praeteritas cum praesentibus jungimus. [>]
  Adeo ut si reminiscentia omnis auferatur, absque spe revertendi, jam desinamus esse quod fuimus. Neque enim quia corpus idem maneat, adeo nos manere putandi, cum sensus in corpore non insit sed in animo*).
  Si itaque post mortem fingatur alia vita ejusmodi, ut eorum quae in hac vita nobis acciderunt, prorsus non meminerimus, nec qui fuerimus recordemur, nihil profecto ad nos ista secunda vita, etsi aeternum duratura, pertinebit.
  Ergo nihil ad me, etsi tunc ingentibus bonis gaudijsque me fruiturum confidam, ni simul certo sciam adfuturam hujusce vitae meae recordationem.


*)  Ici l'"animus" parait donc être considéré comme quelque chose d'incorporel, tandis que dans le § 10 de la Pièce "De rationi impervijs" l'"anima" etait dite n'avoir peut-être rien d'incorporel. Nous ne croyons pas qu'il faille nécessairement en conclure que Huygens, à l'exemple d'autres penseurs, distingue nettement l'"animus" de l'"anima". [...]


§ 2.   Sed qualium rerum quamque exilium fere ista est recordatio, ut ab hac pendeat beatitudo illa universa. Quam multa sunt quorum libenter etiam obliviscimur! Imo haec talia sunt ut poetae Lethea fluvium finxerint e quo bibentes animae vel umbrae rerum omnium hujus vitae obliviscerentur, ac tum demum ad sedes beatorum pergerent. Talem igitur felicitatem, si qua ista est felicitas, quilibet sibi post obitum polliceri potest.


§ 3.   Finge quicquid optare potes tibi obventurum, omnium rerum intelligentiam, colloquia cum praestantissimis maximisque viris vel jam defunctis vel secuturis, loca amoena, voluptates omnis generis. Haec omnia contingent vel certe aeque beatus eris atque ij quibus haec contingerent, sublata vitae prioris reminiscentia.

[ 523 ] [ v ]

§ 4.   In omni vita transigenda optima ac verissima praecipere solet Natura, in sola morte nos fallit. Minatur enim quasi magnum malum illatura, cum nihil paret valde molestum quod ita esse debuit ad conservationem generis humani et animantium reliquorum. Morbi quidem dolores saepe magnos adferunt, quos malum esse, quis sanus negaverit. Ergo cui sine cruciatu mori contigerit, cogitet quanto infeliciores sint quibus haec ευθανασια non conceditur.


§ 5.   Aeger corpore, ac languens, nec animo recte valet; quamobrem sui ipsius judicio tunc diffidere debet, ac sibi dicere, quae nunc graviora aut tristiora videantur, propter animi aegritudinem talia videri, non eadem vero apparitura bene valenti. Haud dubie autem in bene temperato corpore etiam animum optime suo officio fungi.

  Vellesne immortalis esse? quidni si et corpore et animo sano et vegete frui aeternum liceret, at cum certo immineat senectus, cum miseria corporis et indigna forma, amissione memoriae et intellectus, quis aegre ferat se vel eripi his malis, vel excedere e vita, ubi propinquant.


[ 524 ] [ v ]

Appendice

Aux pièces "De rationi impervijs etc."


§ 1.   Qu'il peut y avoir des espaces impenetrables de matiere solide non divisee. lesquels ne transmettront point la lumiere ni la vüe.
  Qu'il peut y avoir de tout autres choses au dela de l'estendue des soleils [<], mais qu'alors toute cette estendue n'est que comme un point.


§ 2.   Qu'il appartient a la grandeur de Dieu d'avoir fait des choses infiniment grandes. qu'il ne faut pas croire que nous puissions concevoir quelque chose de plus grand que ce que Dieu a fait. ou que nos pensees aillent au dela des effects de la providence. ni au dela du temps qu'elle a commencè d'agir.
Voyez sur le sens probable du mot "commencer" la note de la p. 514 qui précède.


§ 3.   Tout ce qui est d'une façon ayant pu estre autrement semble avoir eu une cause qui l'a fait estre tel: donc il a estè fait: donc il n'est pas de toute eternitè [<].
  Quelque chose, quelque mouvement de la matiere, a arrondi la terre, l'a fait de telle grandeur, mouvant en tant de temps au tour du soleil a telle distance.


§ 4.   Rerum coelestium ordo aut amplitudo prouve bien moins la divinitè que la structure de l'homme, ou seulement celle de la vue et de l'oeil, ou d'une aisle (leçon alternative: du vol) d'oiseau [<].
  Il faut qu'il y ait une infinie varietè dans les creatures. partant il ne faut pas qu'elles soient egalement excellentes ni infiniment parfaites.


§ 5.   Les choses qui ont estè de toute eternitè sont telles qu'elles ne scauroient estre conçües autres qu'elles ne sont. Comme l'estendue infinie de toutes costez. Car l'on ne peut concevoir qu'elle soit bornee. De mesme le temps, l'on ne le peut concevoir qu'infini en avant et en arriere. L'on peut concevoir aneanti tout ce qui mesure le temps, c'est a dire tous les corps et tout le mouvement, mais nous ne pouvons nous imaginer l'aneantissement du temps.

[ 525 ] [ v ]

§ 6.   Beaucoup de philosophes soustienent que Dieu auroit pu creer le monde de toute eternitè. Je conçois qu'ayant estè createur ab aeterno il peut avoir fait des terres et des soleils ou d'autre[s] chose[s] a nous inconnues de toute eternitè, mais non pas que cette terre ou terres et soleils qui sont maintenant aient estè eternellement, par la raison alleguee cy dessus que tout ce qui est et auroit pu estre autrement, a eu une cause qui l'ait fait tel qu'il est, et que par consequent, il y a eu un temps qu'il n'estoit pas tel, et ainsi point ab aeterno.

  Par quelque revolution de matiere toutes les estoiles ou planetes que nous voions et un grand nombre d'autres par de là peuvent avoir estè produites a la fois. Et qu'est ce là a l'egard de l'estendue infinie.


§ 7.   Des choses qui ne se peuvent comprendre par la raison humaine.

  Voions comment quelques uns*) pretendent de prouver l'existence de Dieu. Ils commencent par la connoissance et certitude qu'ils ont de l'existence d'euxmesmes, c'est a dire de ce qui pense en eux. Accordons leur cette existence.

  Ils disent qu'ils ont dans leur pensee plusieurs idees de choses et entre autres l'idée d'un Estre Eternel tout puissant tout scachant, infiniment intelligent, enfin tout parfait (en marge: summè intelligentis, summè potentis, et summè pefecti). Et parce que dans cette idee l'Estre ou l'existence est comprise ils en concluent que cet Estre existe necessairement. Examinons ce raisonnement.
Quand on dit qu'on a l'idee d'un Estre Eternel, c'est la mesme chose que de dire qu'on concoit qu'il y a eu quelque chose de toute eternitè. Nous ne sommes encore guere avancez par la dans la connoissance de quelque chose. L'idee d'un estre eternel quand bien elle feroit conclure qu'il y a un tel estre, ne force pas de conclure que dans cet estre il y ait ces autres attributs, mais seulement qu'il existe. Qu'est ce que d'estre summe perfectum. Vult nempe perfectionis nomine omnia ista contineri, summe intelligens summe potens, aeternus, omnisciens, omnis veritatis ac boni fons, rerum omnium creator (pag. 5 et 9)°).


*)  Il s'agit, comme on voit, de Descartes et des cartésiens.
°)  [...] "Principia Philosophiae", ed. 1677 [1644].

[ 526 ] [ v ]

Nous n'avions encore rien connu si non que nous estions quelque chose, puisque nous pensions. Maintenant il faut supposer que nous connoissions nostre intelligence et que dans cette intelligence il peut y avoir divers degrez de perfection. Mais immediatement auparavant (p. 5) il avoit dit que nous connoissions que nous n'avions aucune certaine science, devant que d'avoir reconnu l'autheur de nostre estre que nous sommes apres a chercher. Nous sommes donc encore bien loin d'avoir l'idee de la parfaite intelligence.
Voions aussi qu'est ce que nous pouvions entendre par summe potens. C'est de pouvoir faire et effectuer tout ce qu'on veut. Nous reconnoissions en nous un vouloir, et de la nous l'attribuons aussi a Dieu. Ainsi nous imaginons qu'il vient a Dieu la volontè de creer le monde, d'envoyer un deluge, de punir un mechant. ne considerant pas qu'il ne peut convenir a cet Estre eternel et tout parfait de commencer a former des resolutions, differees jusques la, sans cause, ou que des choses contingentes le poussent a vouloir. En fin l'on verra que cette idee de pouvoir ce qu'on veut aussi bien que de scavoir tout ne mettent rien en Dieu qu'a l'imitation de ce que nous sentons en nous.
Pour fons omnis veritatis ac bonitatis, c'est une idee fort obscure, et qui demande qu'on scache auparavant ce que c'est que veritè et bontè. Omnium rerum creator. qu'est ce qu'on entendra icy par creer, est-ce d'avoir produit tout ce qu'il y a, depuis 4 ou 5 mille ans, ou d'avoir fait des productions depuis toute eternitè, ce qui paroit une pefection plus grande que l'autre. De plus creer presuppose une volontè et une deliberation. le tout par rapport a ce que nous trouvons en nous.

  Les paiens et barbares attribuoient à Dieu un corps semblable au corps humain, les philosophes luy attribuent une ame semblable a l'ame humaine et des affections semblables aux nostres, seulement differentes en perfection. Ils luy donnent une maniere de penser, de vouloir, d'entendre, d'aimer. Que pouvoient-ils faire autre chose? Avouer qu'il surpasse de bien loin l'homme d'avoir une idée de Dieu.


§ 8.   C'est une imperfection, dit des Cartes, d'estre divisible; pour prouver que Dieu n'est point estendu [<]. C'est une pauvre raison, car pourquoy est ce là une imperfection?

[ 527 ] [ v ]

  Il est, dit-il, de la nature de l'infini de ne pouvoir estre compris par nous qui sommes finis. Ce ne sont que des paroles. Qu'est ce a dire que nous sommes finis? car il ne parle encore que de nostre ame ou pensee. Cela ne peut rien signifier sinon que nostre ame ne comprend point l'infini, et que pour cela elle ne le comprend point.

  Cherchons a prouver qu'il y a un autheur summe intelligens, mais d'une intelligence tout a fait autre que la nostre, non pas par ces idees, mais par la consideration des choses creees, ou il paroit tant de art et de prudence, sur tout en ce qui regarde les animaux.


§ 9.   Des Cartes, p. 10. Ayant dit que la grandeur de l'etendue est indefinie, parce que nous ne la pouvons imaginer si grande qu'elle ne le puisse estre encore d'avantage, il adjoute que nous devons supposer de mesme le nombre des estoiles estre indefini. Ce sont des choses bien differentes et il n'y a point de consequence. car l'extension (leçon alternative: l'estendue) se concoit clairement et necessairement estre infinie, et ainsi indefini en cela est de la mesme signification qu'infini. Mais il n'en est pas de mesme de la multitude des estoiles que l'on peut fort bien concevoir estre comprise dans certain nombre. Et partant elle peut estre finie, et son nombre indefini ne peut signifier icy que inconnu, si ce n'est qu'il veuille qu'en effect leur nombre soit infiniment grand. Il est vray que rien ne repugne que je scache que leur multitude ne soit infinie, par ce qu'on n'en scauroit poser un si grand nombre qu'on n'en puisse encore recevoir d'avantage dans l'estendue infinie, mais cecy ne prouve pas cette infinie multitude d'estoiles.


  Le doute fait peine a l'esprit. c'est pourquoy tout le monde se range volontiers a l'opinion de ceux qui pretendent avoir trouvè la certitude. jusques la qu'ils aiment mieux les suivre en se laissant abuser.

  Il ne faut pas croire sans qu'on ait raison de croire; autrement que ne croit on les fables et les comptes des vieilles, et pourquoy les Turcs n'ont ils point raison de croire à l'Alcoran? *)


*)  Ces deux derniers alinéas (qui dans le manuscrit suivent immédiatement l'alinéa qui les précède ici) constituent le § 3 de notre Pièce 'Que penser de Dieu?

[ 528 ] [ v ]

§ 10.   C'est une estrange chose que l'idee du plaisir, et du sentiment que nous en avons tant de celuy de l'esprit que de celuy du corps, qui revient aussi a l'esprit. La divinitè qui a fait ce don aux hommes et aux animaux, doit estre en possession d'un plaisir infiniment plus grand et a nous inconcevable. [<]

  Il est vray que personne ne s'est encore avisè de mettre cela parmy les attributs de la divinitè, si ce n'est peut estre les Epicuriens, mais ils n'en parloient pas serieusement.


§ 11.   Sans la memoire, il n'y a point de raisonnement mais du sentiment corporel fort bien. Supposè un oubli entier de tout le passè, et qui soit pour jamais, je ne vois pas que l'ame continue a exister. ni que ce qui luy arriveroit apres cela, me concerne moy qui suis a present [<]. C'est autre chose quand le souvenir doit revenir comme apres une defaillance ou un profond sommeil.

  C'est donc la mesme chose de s'imaginer que nous ne serons rien apres la mort, ou de se promettre des plaisirs eternels mais sans le souvenir de ce que nous aurions estè et de ce qui nous seroit arrivè dans cette vie. Donc sans ce souvenir il n'y peut avoir de beatitude pour nous, parce qu'alors ce n'est plus nous. Ni aussi par consequent de misere.


  Si j'estois donc assurè que je serois rouè mais que je perdrois auparavant la memoire est ce que la douleur de ce supplice me seroit rien a mon egard ni a compter pour un mal? Je croy que non, et que ce seroit la mesme chose comme si une autre ame devoit alors habiter mon corps.


§ 12.   Nous n'avons pas la libertè de penser et de vouloir comme nous nous imaginons, mais toutes nos pensees sont enchainees et vont necessairement de l'une a l'autre quoy qu'il nous semble que nous en disposons absolument. Elles vont leur train sinon que des objects nouveaux les detournent et font prendre d'autres routes. [<]


[ Cf. Wim Klever, 'Spinoza en Huygens. Een geschakeerde relatie tussen twee fysici', Gewina 20-1 (1997), p. 26-28.]
Home | Huygens | XXI | De Rationi Impervijs. De Gloria. De Morte (top) | Réflexions