Stevin | Meester Simon | Woordenlijst

Meester Simon legt uit

Simon Stevin kon ingewikkelde dingen op een simpele manier uitleggen. Hij moet een ideale vraagbaak geweest zijn voor prins Maurits, die veel interesse had in wiskundige en natuurkundige zaken, en die pas tevreden was als hij "grondelicke kennis der oirsaken" had.

Al is Stevins uitleg voor ons wel eens te wijdlopig, we kunnen nog veel van hem leren. Vooral ook wat betreft de zorgvuldige opbouw van een betoog.

Een serie van korte opvolgende pagina's laat dit zien.

  • Uitleg van de hefboomwet

  • Evenwicht op een hellend vlak
    (nog te maken, zie orig.)

  • Waterdruk: hydrostatische paradox (orig.)

  • Hoe 2 mensen een last eerlijk verdelen:
    zwaartepunt van een ladder (orig.)

portret

Stevins woorden

Meester Simon vond een goede uitleg ook voor zichzelf waardevol, om een theorie te verbeteren. In de Hemelloop zegt hij op blz 246:
"Soo ist gebeurt dat t'ghene ick aldus voor anderen bereyt hadde, my self tot inleyding verstrecte, om tot spiegeling te geraken die my beter docht"
Als je het uitlegt snap je het beter!
Op blz 10 staat "om alles noch breeder uyt te legghen" (je ziet het voor je: nog meer onderdelen van een ingewikkeld iets legt hij op een grote tafel breed uiteen). Vaak vind je "breeder verclaring" in Stevins werk.

Zie de korte stukjes in Taalparels: wat het verschil is tussen hangen, liggen, staan, zitten. En over sokken en kousen. En over het zien.

De Hemelloop was meester Simons uitleg van het stelsel van Copernicus: de Aarde draait om de Zon. Het was een van de eerste leerboeken hier over. Met veel goede vragen, zoals: hoe zou je de Aarde zien als je op de Maan stond? Zie Stevinus.

Meester Simon was een taalkunstenaar, enthousiast zijn 'Duytsch' {Diets, Dutch } gebruikend toen anderen hun geleerdheid nog reserveerden voor wie het Latijn machtig was. Hij smeedde zo nodig nieuwe woorden, zoals: zichteinder, wiskunde, evenredig (even betekende: gelijk).

Je kunt hier kennismaken met iemand die nu ten onrechte weinig bekend is. Lees zijn eigen woorden (meer dan 400 jaar oud), of de samenvattingen.Stevin | Meester Simon (top) | Hefboomwet