Chr. Huygens | Oeuvres II | Brontekst

No. 456. F. van Schooten, 4 febr. 1658
No. 463. F. van Schooten, 21 febr.
No. 491. F. van Schooten, 15 juni


[ 198 ]

No 501.

Fr. van Schooten aan Christiaan Huygens.

22 juli 1658.

Aan de weledele heer Christiaan Huygens
een groet van Fr. van Schooten.

        Zeer nobele heer,

    Beantwoording van uw brief 1) had ik uitgesteld, totdat ik een boek 2) van Herlicius 3) van de heer Kechel [<] ontvangen zou hebben, zodat ik dit tegelijk kon zenden. Doch het is mij nadat de heer Boddens 4) (een Amsterdammer) van hier naar den Haag vertrok om naar u te gaan 5), door de heer Kechel overhandigd, en daar ik begrijp dat u nog altijd in beslag genomen wordt door het verlangen het te zien, moest ik het u wel zo spoedig mogelijk overzenden.
Wat betreft de Problemen die door de weledele heer Boulliau hier naar toe gezonden zijn [<], hoewel iemand niet zonder hoop op de prijs zal proberen die op te lossen kan ik toch geenszins in overweging nemen hun oplossing te zoeken, zowel om de door u aangevoerde redenen, als ook om die, welke ik in de brief aan dezelfde Boulliau aangevoerd heb. En daar een onderzoek naar hun oplossing past bij iemand die zich geheel en al aan de studie kan wijden en vrij is, om die problemen binnen de vooraf vastgestelde tijd op te lossen, en ook de schrijver zich op iets groters dan deze zal beroemen wanneer hij zal uitgeven, is er geen reden behalve een geringe of twijfelachtige hoop op de prijs, dat iemand (tenminste naar mijn oordeel) het daartoe vereiste werk zomaar op zich zou nemen. Het ga u goed.

    Afgegeven te Leiden
        op 22 Juli, 1658.


1)  Deze brief is niet gevonden.         2)  Waarschijnlijk gaat het om het werk:
    Discursus historico-physicus ... Von den Parelijs oder fünff Sonnen, so in diesem 1610. Jahre den 3. Aprilis ... gesehen worden. Stettin. 1610. in-4o.
maanregenboog [ T. XVII, 465 noemt ook een nachtelijke regenboog (figuur):  De iride lunari discursus historico-physicus, Lübeck 1609.]

3)  David Herlitz [1557 - 1636].
4)  Abraham Boddens werd in 1638 te Amsterdam geboren. Op 8 febr. 1658 werd hij ingeschreven als student (philosophia) aan de Leidse universiteit.
5)  Zie brief No. 504.

[ 199 ]

    Ik verzoek u deze ingesloten brief, zodra hij door u gelezen is en verzegeld, aan iemand uit de familie van de zeer doorluchtige heer gezant te willen overhandigen, opdat hij des te veiliger naar Parijs en zo spoedig mogelijk naar de weledele Boulliau gezonden kan worden. Nogmaals het ga u goed, en blijf mij genegen.

A Monsieur, Monsieur, Christianus Hugenius,
ten huijse van de Heer van Zuijlechem,

cito cito
    port
met een bouck.
in
    S'Graven-hage
            op t' pleijn.
Briefwisseling met F. van Schooten vanaf 1657Home | Christiaan Huygens | II | Frans van Schooten, 1658 (top)