Chr. Huygens | Oeuvres I - XXII

Correcties bij de DBNL-editie

Bijna niet te geloven, zo leek me het bericht in 2010: alle 22 delen van de Oeuvres Complètes met gedigitaliseerde tekst bij DBNL. Sindsdien heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het gigantische werk dat ervoor is verricht.
De foutjes die er nog in staan, en de vaak gebrekkige opmaak van formules en tabellen zijn overkomelijk. Maar ik kon het niet laten er een lijstje van aan te leggen. En dit groeide en groeide, totdat duidelijk werd: dit heeft alleen zin als het een beetje compleet is.

Ziehier het resultaat voor spelfouten in de eerste 10 delen, de 'Correspondance':
T. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10.

Het zijn tekstbestanden (in UTF-16), met bij elke correctie het adres van het bijbehorende DBNL-bestand.
Gevonden: ruim 3300 correcties op de ruim 6400 bladzijden van de eerste tien delen. Het merendeel is een verwisseling van f en s, vaak voorkomend zijn ook die van n en u en die van c en e, zoals ook ontbrekende en ingelaste spaties. Een voorbeeld van iets dat op het eerste gezicht niet werd begrepen is (in het Frans): ensiu, waarin twee letters hersteld moeten worden, de s en de u.
Bovenaan in elk bestand staat nog het adres van de facsimile-editie bij Internet Archive, en van mijn verzameling 'Additions et Corrections' (afbeeldingen uit de Gallica-editie en wat verder gevonden is).

Overige delen: T. 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22.

In totaal gevonden: ca. 6500 correcties op ruim 14300 blz.


N.B.: nog meer gewenst dan het aanbrengen van deze kleine correcties is het verwerken van de 'Additions et Corrections' van elk deel, zodat ze te zien zijn op de betreffende pagina.

Verder blijken er wel eens figuren te ontbreken of verkeerd geplaatst te zijn; of (bij formules) niet compleet. Dat moet nog systematisch nagegaan worden.


Ad Davidse, 2016.


Ook Simon Stevin verdient correctie, zie hier.