Home | Beeckman | Supplément | Journal 1618 | Vertaling

Discours , thèses , corollaria , défense , lettre , testimonium


Isack Beeckman - Promotio

C. de Waard, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634

Tome IV: Supplément


[ 40 ]   [ v ]

Discours

  Avec ses compagnons de voyage — son oncle Jan Pieters van Rhee [<,>], et Hendrick Somer [<] — Beeckman se trouva à Caen le 7 août 1618 et le 18 août il subit l'examen pour le baccalauréat et le licentiat en médecine, nécessaire pour pouvoir passer au doctorat*).

[ ... ]

  D'après l'usance adoptée en ce temps-là, Beeckman fit à l'occasion de sa promotion une leçon d'ouverture. C'était par elle que le candiadt devait montrer son éloquence, pour répondre ensuite publiquement aux attaques des adversaires qu'on lui avait choisis et défendre ses thèses°). Toute cette cérémonie se passa le 6 septembre 1618. Le texte du discours a été écrit au fol. 285verso et 286recto du Journal par la main gothique du copiste dont Beeckman se servit vers 1626. Beeckman lui-même a écrit en marge: "Medicina discursu ...".


*)  Dans la pratique il n'y avait pas d'intervalle entre l'examen du baccalauréat et celui de la licence, les programmes étant les mêmes, mais la licence se distinguait par un appareil un peu plus solennel. Cette licence donnait au candidat le droit de pratiquer. C'était donc, au fond, le grade le plus important; une fois licencié, il ne dépendait plus que du candidat de devenir docteur. — Pour d'autres médecins qui ont étudié à Caen, cf. t. I, p. xi, n. 2.
°)  Pour l'institut académique cf. H. Prentout, La Faculté de médecine de l'Université de Caen au XVI e siècle (Bulletin de la Soc. des Antiquaires de Normandie, t. XXVI, 1909); pour les disputes et l'examen lui-même: Prentout, La vie d'étudiant à Caen au XVI e siècle (Mémoires de l'Acad. des sc., arts et belles lettres de Caen, Caen, 1905, pp. 16-19).Medicina discursu a me laudata antequam pro gradu disputarem.

  Circumfertur sententia Platonis celeberrima, quâ dicit hominibus oculos esse datos ad caelum contemplandum. Cum autem per caelum intelligat astra et eorum cursus, quis non videt potissimam partem totius universitatis hoc dicto comprehendisse? Sive enim incorruptibilitatem materiae caelestis spectes, sive motum stellarum infallibilem, ubique divinitati atque ipsi Deo occurres. Namque haec inferiora, quae et sublunaria dicuntur, perpetuis subijciuntur mutationibus: ignis aquae opponitur atque aqua ignem destruit, mutuumque exitium velut hostes infensissimi expetunt sibique invicem perpetuum bellum gerunt eademque omnino lege reliqua elementa, ex quibus omnia terrestria constant, feruntur et procedunt; at coelo pax aeterna nihilque alteri contrarietur tamque firmâ amicitiâ velut compagine caelestia omnia sibi invicem sunt alligata, ut Philosophus non parvâ quidem conjecturâ a caelo sumptâ, aeternitatem mundi adstruxerit.*)

  Quid vero divinius revolutionibus erraticarum, nullis erroribus obnoxiarum? Quis harum motor? Quis author? Quis praeses? An non certissimis conclusionibus hoc pacto probamus naturam quandam intelligentem quae haec tam concinne coaptavit? Non aliter quam gubernatorem clavum in navi tenentem, certo intelligimus cum navis rectâ ad portum dirigitur?

  Quae quamquam ita se habeant, non tamen existimandum est caelum esse adaequatum objectum oculorum aut solis oculis id subijci. Infinita enim restant alia quibus percipiendis oculi inserviunt, omissis etiam ijs quae cum animalibus brutis communia habemus continetque caelum innumera quae oculis solis non cernuntur, sed ad horum comprehensionem mens divinitus nobis data, his utitur instrumentis.


*)  Aristoteles, De Coelo, I, 3.

[ 41 ]   [ v ]

Mens igitur potior est pars nostri et quicquid in nobis laude dignum est, id sibi vendicat. Huic subijcitur non modo caelum eaque quae oculis videntur, verum omnia invisibilia et visibilia, omnia divina et humana, et quicquid rationem essentiae habet id omne intellectus versat, penetrat penitusque ingreditur. Mentis pars una versatur circa res divinas hasque simpliciter credit iisque assentitur, non quia eas intelligit, sed ob instinctum aliquem supernaturalem, quae pars forsitan non inepte conscientia vocabitur.

  Huic e directo opposita est scientia quae ratione constat atque ei tota philosophia subijcitur, ita ut philosophia sit adaequatum objectum rationis. Nullum enim statutum, nullum praeceptum, nulla regula in philosophia admittenda quae non sit apodicticâ et certissimâ ratione comprobata et intellectui tam aperte et nude objecta atque visibilia oculis obijciuntur.

  Dividitur philosophia in duas partes: mathematicam et physicam. Physica circa ipsas res corporeas, mathematica vero circa earum quantitatem versatur, tantoque major est physicae dignitas quanto umbra ignobilior ipso corpore. Est tamen ad physicam cognitionem consequendam tanta mathematicae necessitas ut aptissime ejus manus vocari possit, quâ solâ quicquid physica continet, apprehenditur; ideoque Graecis philosophis a 'manthanô'*) dicta est, quia nemo physicae initiabatur qui mathematicarum artium disciplina aditum legitimum ad physicam sibi non parasset praefixumque erat scholis physicis: 'oudeis ageômetrètos eisitô' [>].

  Physica est corporum naturalium scientia scrutaturque naturas caeli et terrae et omnium quae in ipsis continentur. Horum praecipuum est homo, imo vero altera pars universi. Dictus enim est 'mikrokosmos', quia omnia continet quae 'makrokosmos', sed subtiliori essentiâ praedita cumque subtiliora rudioribus sint cognitione posteriora exacta 'mikrokosmou' scientia habere non poterit nisi qui naturam macrocosmi perfecte habeat exploratam; utque Colossus [>] fuit regula omnibus pictoribus et lapicidis (quod etiam ad humanam figuram pertinebat), sic physica ea quae macrocosmum tractat, prior est regula ejus artis quae hominis et microcosmi naturas perscrutatur. Haec ars medicina dicitur, artium omnium ultima et praestantissima, ipsique artifici utilissima et maxime necessaria. Quid enim anatomiâ proprij corporis jucundius? Quid sui ipsius cognitione pulchrius? De caelo descendit 'gnôthi seauton', inquit Juvenalis°). Utilitatem vero et necessitatem satis declarant morbi nisi cum medicinae ope ab illis artifex praeservetur, nisi ab illis jam obsessus liberetur.

  Actum est de astrorum cognitione, de geometriâ, de physicâ omninoque tota mens, licet doctissima antiquosque philosophos aequet scientiâ, uno momento peribit. Excolamus igitur medicinam, ut reliquas scientias tuto liceat colere, et incumbamus medicinae, quae nos ad reliquas artes libere exercendas aptos et idoneos reddit.


[ *)  Gr. 'manthanô' ('math-'): leren kennen, begrijpen.]
°)  Lib. IV, Sat. XI, 27.

[ 42 ]   [ v ]

  Ut autem huic discursui finis debitus imponatur, exercendos nos potissimum duximus in ea parte medicinae, quae de febribus tractat. Est enim febris morbus maximus et frequentissimus, ita ut pervulgatum sit neminem sine febre mori. Inter febres vero tertiana intermittens regula morborum acutorum, qui opem medicinam praecipue requirunt, ideoque de hac exquisitâ praesens hoc exercitium nobis inchoatum est et dante Deo cum fructu finietur.Thèses

  Nous reproduisons ici les thèses que Beeckman soutint à Caen d'après le seul exemplaire connu du British Museum à Londres (coté 1179, d9 (3)). C'est peut-être un exemplaire conservé par Beeckman lui-même, puisque les deux lignes ajoutées à la dernière page semblent de la même main gothique qui écrivit aussi la note de la page 200-1 du t. I qui s'y rapporte. — Au titre n'a pas été ajoutée la date de sa promotion, mais nous savons par le Journal lui-même [<] qu'elle fut celle du 6 septembre. Les circonstances d'après guerre*) nous ont empêché de faire des recherches ultérieures pour un exemplaire plus complet.


[ *)  Tome IV fut publié en 1953.]
[ Op p. 48: "2 croonen" voor het drukken, en "16 stuyvers" voor het inbinden van 22 exemplaren.]


Theses de febre tertiana ...

[ 43 ]
Pietate, probitate, atque ingenio insigni viro Abrahamo Beeckman ...

  Après cette deuxième page manquent les pages numerotées 3, 4, 5 et 6 qui constituaient apparamment les deux feuillets intérieurs du placard.

[ 44 ]  
(p. 7) XX. Nonnunquam etiam vomitus excitandus ...
Corollaria ...

[ v ]
XX.
  Nonnunquam etiam vomitus excitandus, hydrotica, diuretica adhibenda, prout naturae motus ex proprijs signis praeostendet.

Corollaria.

  Aqua suctu sublata non attrahitur vi vacui, sed ab aere incumbente in locum vacuum impellitur.   [<,>]
  Est vacuum rebus intermixtum.
  Quas vocant optici species visibiles sunt corpora.
  Lapis ex manu emissus pergit moveri non propter vim aliquam ipsi accedentem, nec ob fugam vacui, sed quia non potest non perseverare in eo motu, quo in ipsa manu existens movebatur.
  Ditonus consonantia non consistit in proportione 9. ad 8. duplicata. Sed ut 5. ad 4.

Quodlibeta.

  Sol movetur & terra quiescit, aut terra movetur & sol quiescit.
  Circulus potest perfecte quadrari, aut contra.

FINIS.

Soni materia, quae aures ingreditur auditum motura
est ille idem numero aer, qui erat in ore loquentis.
*)


*)  Pour les Corollaria cf. t. I, pp. 200-1 et pour les lignes manuscrites cf. t. I. pp. 92-3, 252 et t. II, pp. 232, 288 et 302.   [Pour l'expression "idem numero aer" voir numero.]


[ 45 ]   [ v ]   Journal, fol. 287r.

Défense

  Argumentum Domini De Vandes contra quartum Corollarium*) in Schola Publica:
Quod quiescit, non movetur; lapis in manu existens, quiescit; ergo lapis in manu existens, non movetur.
  Negabam minorem, quia cum manu movetur. Probabat:
Quod non mutatur loco, quiescit; lapis in manu existens, non mutatur loco; ergo lapis in manu quescit.
  Respondi ad minorem locum sumi dupliciter: pro superficie corporis continentis, et pro spacio diverso respectu universitatis. Si sumatur "locus" priore significatione, major est falsa; si secunda, minor.
  Accepit responsionem.°)


*) Pour les Corollaria, cf. la page précédente, et pour la question de la "vis impressa", t. I, pp. 24-5.
°) Après les diverses cérémonies qui accompagnaient la promotion, le candidat demandait à son maître ou parrain, les attributs du doctorat. "Et ausdites facultez" (droits, médecine et arts) disent les statuts, "les docteurs catedrans qui creent le docteur .... le decorent et donnent la robe de escarlatte, le livre, le signet, la ceinture et le bonnet et le bayser".
Cf. H. Prentout, La vie de l'étudiant à Caen au XVI e siècle, p. 23, oû l'on trouve exposé ensuite la signification de ces attributs. Les ayant reçus et le serment prêté, le nouveau docteur sortit accompagné du docteur-parrain et souvent aussi des autres docteurs et des écoliers. A ce sujet cf. t. I, p. 215.


Lettre

Denys Porée de Vandes à Gabriel Morice, à Caen, 6 septembre 1618.

Copie van den brieff, die Monsr De Vandes schreef aen Maurice, oock professoor in de medecine.*)


    Monsieur Maurice,

  Je vous prie de signer les lettres [>] de Sieur Beeckman. Je l'ay ce jourdui mené aux escoles publiques de l'université, où il a doctement et elegantement respondu. Il est sçavant en la langue grecque et outre la medecine et la philosophie, il sçait aussi les mathematiques. Je croy qu'il fera honneur à nostre Faculté et Université. A mon retour de Roan, je ne vous oblyeray ....


  Le sixieme jour de
Septemb., mil six cent
dix huit.
Vostre bien affectioné  
... De Vandes.  

[ 46 ]
  (het opschrift was:)

  A Monsieur Sr Gabriel Maurice, lorsqu'il sera au retour de Fallaese, ou de sa maison de Sainct-Silvin.


*)  Later schreef Beeckman in de marge: Litterae de Monsr de Vandes ad Monsr Maurice de me.
.... "de reste en conde ick niet lesen".     ... "frater (denck ick)".


Journal, fol. 287v.

Testimonium

Promotionis meae testimonium.

  Universis praesentes literas inspecturis Nobilis vir Dionysius de Wandes medicus Regius, Decanus etc. celeberrima Medicinae Facultas almae Universitatis Cadomensis Salutem in Christo Jesu.

  Cum in omnium Christianorum mente, Medicorum verum maxime, Dei optimi maximi cognitio et motus versetur, aequum est ut hi nemini plus necessitudine aut gratia minusve odio aut ostensione tribuant quam et res et veritas ipsa concesserit. Quando ergo non solum communi fama constantique omnium sermone, sed varijs etiam periculis et experimentis certiores facti sumus Magistrum Isack Beeckman, Mittelburgo-Zelandum, cum moribus tum doctrinae studijs et testimonijs doctissimorum virorum, nobis longe esse commendatissimum, ne qua in re eum laboris mercede et ingenij laude fraudaremus, hoc voluimus ejus in Medica studia meritorum testimonium esse sempiternum.

  Illud igitur non hoc tantum nostrum tempus aetatis, sed omnis posteritas intelligat, eum ipsum Magistrum Isack Beeckman, non ita pridem acerrimis examinibus tentatum, mox publica disputatione periclitatum, hodie amplissimi doctoratus insignia cum summa docendae faciendaeque Medicinae publice et privatim hic et ubique terrarum potestate [>], suo merito nostro decreto esse consequutum.

  Quod quia ratum ac firmum facturum esse volumus, hanc tabulam, uno et altero nostrae Facultatis sigillo, nostris et Notarij nostri chirographis obsignatam, bonae nostrae ac perpetuae de eo opinionis indicem, Ipsi eidem nostra omnium voluntate concessimus.

  Datum Cadomij, die sexta mensis Septembris Anni Dominj Millesimi sexcentesimi decimi octavi.

De Wandes
1618
G. Morice


[ 47 ]

Matrologe de la Faculté de Médecine de Caen, 1506-1708; Caen, Archives départementales du Calvados, ms 453, fol. 159.


Isaacus Beeckman, Mittelburgo-Zelandus, Graecarum litterarum peritissimus, post disputationem solemnem de Febre tertiana in publicis scholis habitam, sua ita postulante scientia et experientia, Doctor medicinae factus est die sexta Septembris anni 1618.

De Wandes   G. Moritius   De Brix*). 


*)  Joannes de Brix ou Brixeius était en 1616 professeur royal de philosophie et recteur de l'Université quand il fut reçu bachelier en médecine. Il passa sa licence en mars 1617 et son doctorat en décembre 1617. En 1618 il était docteur-regent.


[ Ned. (reiskosten) ]Home | Beeckman | Promotio (top) | Journal 1618