Home | Beeckman | Journal | Overzicht

Uit

Supplement

C. de Waard, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634

Tome IV: Supplément • 17 - 19,   Auctores voor studie in de wiskundige vakken, ca. 1609,
        volgens Rudolph Snellius.
 • 21 - 23,   Zonnewijzers, brief over het maken ervan, 18 juli 1612 (vertaling).
 • 26 - 31,   Briefwisseling met Jer. van Laren, over vacuüm, eind 1613 (vert.).

 • 32 - 33,   Stemmen van orgel, 1615; klavecimbel, luit, 1628.
 • 40 - 49,   Promotie te Saumur, 1618: rede, stellingen (v).

 • 50 - 65,   Stukken van R. Descartes, 1618-9 (v);     brieven 1629-34 (v).
 • 114 - 115,   Molenwiek: tekening van Abraham de molenmaker.

 • 122 - 126,   Lectio: openbare les in Dordrecht (v).
 • 130 - 132,   Oorlogsschip: bestek, van scheepstimmerman Lambrecht Dircksz.

 • 145 - 148,   e.v.   Brieven aan M. Mersenne over muziek, beweging, etc. (v).
 • 149 - 151,   Parhelia: tekening van vier bijzonnen, gezien in Rome (v), met:
  152 - 153,   brief van P. Gassendi over zijn ontmoetingen in de Republiek (v).

 • 291 - 304,   Ouvrages cités.

 • 305 - 342,   Index.