Stevin | Singconst | Woordenlijst

Stevins Singconst

In de Wisconstighe Gedachtenissen (1608) staat de 'Spiegheling der Singconst' genoemd bij de 'Ghemengde Stoffen' (en er is een verwijzing in de Meetdaet, blz 138), maar de inhoud ontbreekt. Toch had Stevin zijn muziektheorie al in 1585 aangekondigd, in L'Arithmetique (blz 57). Fragmenten ervan werden eind 19e eeuw ontdekt in manuscripten die door Constantijn Huygens waren nagelaten.

Bierens de Haan gaf in zijn Bouwstoffen (1887) ook: Versie 2 was misschien bestemd voor de Wisconstige Gedachtenissen.
De 'Introduction' van A. D. Fokker (bij versie 1) is beschikbaar bij de Stichting Huygens-Fokker.

Isaac Beeckman heeft Stevins nagelaten handschriften bestudeerd, en had enkele aanvullende opmerkingen, zie het door C. de Waard uitgegeven Journal, II, 403.Simon Stevin | Singconst | Inleiding 1, -2