Home | Stevin | Werken | Wisconstige Gedachtenissen | Begin

Stevins Wisconstige Gedachtenissen

    Wisconstighe Ghedachtenissen 1 :
 1. Vant Weereltschrift (1608) 2
  1. Vanden Driehouckhandel, 364 blz
  2. Vant Eertclootschrift, 191 blz
  3. Vanden Hemelloop, 357 blz
 2. Vande Meetdaet (1605), 203 blz
  1. Van het Teyckenen der grootheden
  2. Van het Meten der grootheden
  3. Vande vier afcomsten als Vergaring, Aftrecking, Menichvulding, en deeling
  4. Vande Reghel der Everedenheyt
  5. Vande Regel der everedelicke snyding
  6. Vande verkeering, te weten onghelijcke grootheden tot gelijcke
 3. Vande Deursichtighe (1605), 108 blz
  1. Vande Verschaeuwing (perspectief)
  2. Vande Beghinselen der Spieghelschaeuwen
 4. Vande Weeghconst (1605), 219 blz, heruitgave van 1586
  1. Vande Beginselen der Weeghconst
  2. Vande vinding der Swaerheyts middelpunten
  3. Vande Weeghdaet
  4. Vande Beginselen des Waterwichts
  5. Vande Waterwichtdaet
  6. Vande Byvough
 5. Vande Ghemengde Stoffen (1608)
  1. Vande Telconstighe Anteyckeningen, 10 blz
  2. Vande Vorstelicke Bouckhouding, 106 blz (met onduytsche woorden)
   blz 107: Ghebrekende stoffen. Later vond men oa: Vande Spiegheling der Singconst
   blz 108: Tafel der voornaemste dinghen
   blz 113 - 117: Ghedructe fauten


Titelpagina
P fol. 12, in de Universiteitsbibliotheek in Utrecht
Met dank aan de medewerkers van de leeszaal Bijzondere Collecties


    Noten

 1. De spelling van de titel is verschillend:
  Titelpagina   -   WISCONSTIGE GEDACHTENISSEN
  Cortbegryp   -   WISCONSTIGHE GHEDACHTENISSEN
  EERSTE STVCK DER WISCONSTIGE GHEDACHTENISSEN
  TWEEDE STVCK DER WISCONSTIGHE GHEDACHTNISSEN
  In het 'Cortbegryp' staat als derde stuck de Weeghconst aangegeven, en als vierde de Deursichtige, maar de telling op de titelpagina's is andersom.   «

 2. Online beschikbaar bij Universiteit Utrecht:
  1. Weereltschrift,  1-1. Driehouckhandel, 1-2. Eertclootschrift, 1-3. Hemelloop
  2. Meetdaet
  3. Deursichtighe
  4. Weeghconst
  5. Ghemengde Stoffen,  5-1. Telconstighe anteyckeninghen, 5-2. Vorstelicke Bouckhouding, 5-3. Iornael in bouckhouding, 5-4. Schultbouck in bouckhouding, 5-5. Iornael in domeine, 5-6. Schultbouck in domeine
  p. 107, Ghebrekende stoffen
  p. 108-112, Tafel der voornaemste dinghen, p. 113-117, Ghedructe fauten*).

  De Wisconstige Gedachtenissen ook bij DBNL, met afbeeldingen.
  De 'Ghedructe fauten' zijn hier verbeterd (in oud handschrift), bv: Meetdaet, p. 77.
  De digitalisering van de tekst was niet zonder gebreken, zie hier.

  Bij TU Delft: 'Eerste stuck'. Alle vijf bij ETH, e-rara.
  Google books: Tweede stuck, Vierde stuck, Vyfde stuck (BSB), Lat. T. II.

  In het Latijn (vertaler Willebrord Snellius):
  Simon Stevin, Hypomnemata mathematica,
  vol. I: Cosmographia (1608), I,1: Doctrina triangulorum, I.2: Geographia, I.3: De coeli motu,
  vol. II-V (1605), II: Praxis geometria, III: Optica, IV: Statica, V: Miscellanea Index I-V).
  Zie ook bij ETH, e-rara.

  In het Frans:
  Memoires mathematiques, Leiden 1608 (vert. Jan Tuning; 2e ex.).
  Albert Girard, Les oeuvres mathematiques de Simon Stevin (1634), vol I: Arithmetique;  vol. II: Cosmographie;  vol. III: Practique de geometrie;  vol. IV: L'art ponderaire;  vol. V: L'optique;  vol. VI: Fortification.

  In het Engels gedeeltelijk in Principal Works, zie bij TU Delft en bij DWC.   «
Home | Simon Stevin | Wisconstige Gedachtenissen (top) | Begin