Deeltjesnamen

iemand vraagt
    Bestudeer de betekenis van al deze namen.
    Waarom?
  1. Als op een verjaardagspartijtje een stilte valt ... (bv: cork model)
  2. Dan kun je anderen met een mond vol tanden laten staan (met "smaak").
  3. Je hoeft ze niet allemaal te kennen (zie: waarschuwing).
  4. Om een beetje Grieks te leren, en het Griekse alfabet.


Naam betekenis oorsprongjaar *)
atoomkleinste deeltje van chemisch elementG: atomos - ondeelbaar± 400 v.C.
baryondeeltje met 3 quarksG: barus - zwaar1954
bosondeeltje met spin = 0, 1, 2, ... (bv: wisselwerkings-deeltje, meson)naam Indiase fysicus Bose1928
elektron
(e)
stabiel geladen leptonG: èlektron - barnsteen1899
fermiondeeltje met spin = 1/2, 3/2, ...naam Italiaanse fysicus Fermi1928
foton
(gamma)
wisselwerkings-deeltje, elektro-magnetische krachtG: phootos - van licht1926
gluonwisselwerkings-deeltje sterke krachtE: glue - lijm1975
hadronbaryon of mesonG: hadros - volgroeid1962
Higgs-bosonhypothetisch deeltje met spin 0, om massa te verklarennaam van Britse fysicus Higgs1971
kaon (K)meson met s-quark en anti-u of anti-d, lichtste "vreemde" deeltjeletter1953
leptonfundamenteel deeltje (e, , tau, en 3 nu's) met lading –1 of 0, en spin 1/2G: leptos - dun, licht1946
mesondeeltje met 2 quarks (quark, anti-quark)G: mesos - middelste1939
muon
()
geladen lepton, instabielGriekse letter1947
neutrino
(nu)
ongeladen lepton, in 3 'smaken' (e-, -, tau- neutrino)Italiaans: neutraaltje 1933
neutron (n)ongeladen baryon (udd), is ook nucleonL: neuter - geen van beide1932
nucleusatoomkernL: nucleus - pit1912
nucleonkerndeeltje (proton, neutron)zie nucleus1941
pion (pi)lichtste meson met u-quark en anti-d Griekse letter1947
positron
(e+)
anti-elektronL: positum - geplaatst1931
proton (p)geladen baryon (uud), is ook nucleonG: prootos - eerste1920
quark (q)fundamenteel deeltje (u, d, c, s, t, b)
met lading +2/3 of –1/3,
en spin 1/2
1964
eend
tauon
(tau)
geladen lepton met veel massa, instabielGriekse letter1975
W/Z-bosonwisselwerkings-deeltje zwakke krachtE: weak - zwak1958

  *)  Jaar van naamgeving (ontdekking soms eerder, soms later)


Home Grieks alfabet
Woordenlijst
Geschiedenis
Back