Home | Beeckman | < Vertalingen > | Brontekst | Index

Isack Beeckman - 1625 v


[ 330 ]
Valbeweging    

Corpus gravius an celerius cadat.

Of het zwaardere sneller valt.

De Verulamio [<], de Augmentis scientiarum, Lib. 5, cap. 3, pag. 251: "viginti pondo plumbi et libra una eodem fere spatio cadunt".

  Over Francis Bacon, 'Over de bevordering van de wetenschappen', boek 5, h. 3, p. 251: "twintig pond lood en één pond vallen in ongeveer dezelfde tijd".

  Hîc alio potius quam ad rei veritatem respicit. Magnum igitur pondus in vacuo non celerius cadet quam parvum. Sive enim particulae conjunctae, sive connexae sint, eodem modo deorsum feruntur: unaquaeque secundum proprium nixum. Quae igitur ad latus est, nihil addit alteri celeritatis; quaeque superior est, non premit inferiorem. Nulla enim causa est cur superior atomus celerius descenderet quam inferior*). Ergo <in aere> varietas sola consistit in magnitudine superficiei, ac praecipue in varietate puncti casûs, quam superficierum diversitas profert, ut ante alibi pluribus [<].   Hier ziet hij het anders dan het werkelijk is. Een groot gewicht nu valt in vacuüm niet sneller dan een klein. Of de deeltjes immers aan elkaar vastzitten of tegen elkaar, ze gaan op dezelfde manier omlaag, elk volgens de eigen neiging. Dus wat ernaast is, maakt de snelheid van het andere niet groter; en wat boven is, drukt niet op het onderste. Er is immers geen reden waarom het bovenste atoom sneller omlaag zou gaan dan het onderste*). Dus het verschil <in lucht> berust alleen op de grootte van het oppervlak, en voornamelijk op het verschil van het 'valpunt' dat de verscheidenheid aan oppervlakten teweegbrengt, zoals elders hiervoor geschreven is [<].

  *)  Dat twee lichamen van dezelfde materie maar met verschillend volume, in vacuüm even snel vallen, werd voor het eerst met een simpele redenering bewezen door Benedetti, wiens werk Beeckman pas later leerde kennen [>].

[ Ned. ]Home | Isack Beeckman | 1625 v (top) | vervolg