Home | Beeckman | Index | a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


- c -

cadensen
bij eenstemmig gezang, I, 338;   besproken, II, 18, 19.   Z.o. zang, stem.
Calvijn (Johannes)
I, 2, 4, II, 341, IV, 95.
camera obscura
I, 6, II, 12, III, 150-1, 157, 199, 387.
capillariteit
I, 238, II, 106, III, 141, 204-5, 214, 241, 317.  
Cardano (Gerolamo)
de Subtil., I, 3, 45, 47, 68, 72, 74-5, 81, 83, 132, II, 227n, III, 88, 92n;
de Variet., I, 270;   Comm. in Ptolemaeo de Astr. jud., II, 136, 139-1, 152;
cardanische ophanging, III, 252, 307;   geciteerd, I, 102n, 147.
Cats (Jacob)
droogmaking, I, 39;   gedichten, 208, III, 173, 317, IV, 219.
ceremoniën
van het Oude Testament, I, 223;   ceremoniële wet, I, 8.
cirkel
grote cirkel beschrijven, I, 34;   ruimte tussen cirkels, I, 14, 278, III, 323;
kwadratuur, I, 27;   kringen in water, II, 71.
citer
bespelen, I, 193;   genoemd, I, 320 [Lat. 'cithara'].
cohesie
druppels en adhesie, I, 42, 139, 147, 281;
oorzaak, II, 30, 82, 255, III, 29, 126, 158-0, 216-7, 223, 239, 276-8;
niet in vacuum, II, 82, 256.
consonanten
wat het zijn, I, 160;   in gedachten, I, 105;
aantal en verhouding, I, 56, III, 222;   harmonisch en rekenkundig, I, 58;
perfecte niet parallel omhoog en omlaag, II, 62;
volgorde, I, 52-5, 89, 177, 259, II, 15, IV, 133n, 140, 142, 156, 158, 169, 175-7;
octaaf is beste, I, 52-3, IV, 206;   grote terts, I, 55-6;
overgang van grote terts naar prime, IV, 162-3, 170;
perfecte moeten elkaar niet opvolgen, I, 278, II, 332;
eigen aan toonaarden, I, 115, 119;   met zelfde naam verschillend, I, 120;
werking, III, 222;   door Descartes aangegeven op een rechte lijn, I, 258;
vergeleken met kleuren, II, 251, 317, 330.
Copernicus
I, 1, 106n, 344, II, 107, III, 205, 225, 344n, 346, IV, 17, 153;
sferen van Cop., IV, 221.   Z.o. Aarde (beweging van de), stelsel.


Home | Beeckman | Index | a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z