Home | Beeckman | Index | a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


- f -

falset
falsetstem, I, 307, 337, 340, 343, II, 335, III, 42.
filosofie
I, 132;   verschil met theologie, II, 375.
fluiten
uitleg, I, 312;   in het orgel, I, 305-6;   gaten, I, 312, II, 278;
wijde moeilijk aan te blazen, I, 319.
fonteinen
bronnen, I, 15, 292;   kunstmatige, I, 289, 292-3, II, 353, 355-6, III, 236, 238, 243;
met getijden, I, 74-6, 108, II, 208, 353, 355, III, 8-9;
gehoorzamend aan de getijden, te Saumur, I, 104, te Bordeaux, III, 38;
aan de andere kant van een berg maken, I, 182;
genoemd, I, 37-8, 68, 72-6, 78, 113-4, 187-8.
fouten
oorzaak, II, 35.
fysica
zie filosofie, wiskunde.

- g -

Galenus
uitdrukkingen vertaald, II, 53;   vergeleken met Mozes, Epicurus, II, 56;
genoemd, I, 102n, 128, passim, II, 84, 208, 341, III, 299, 306;
zijn werken, IV, 296-8 (met verwijzingen naar I, II, III).
Galileï
principe van virtuele snelheden, III, 16n, 92n;   veroordeling, IV, 215, 221-2;
slinger, III, 175n, 199n, IV, 141n, 175n;   ms over de getijden, III, 171, 205, 281;
Beeckman bekritiseert de Dialogo, III, 356;   uitvinding lengtebepaling, IV, 127-8;
aanbieding ervan aan de Staten-Generaal, IV, 235-277, 285-9;
brief aan Reael, IV, 245-6;   aan Hortensius, IV, 246-8;
van Hortensius aan hem, IV, 256-8, 273-4;
werken, IV, 298;   Sidereus nuncius, II, 294, 299, III, 216;
Castelli, III, 224, 226;
genoemd, I, 44n, 208, 233n, 355n, II, 202n, 256n, III, 114, 230n.
gas
onverwachte steekvlam, II, 8, 19.
Gassendi (Pierre)
zijn Exercitationes (1624), III, 123, IV, 224, 228;
bezoek, Beeckman zet zijn ideeën uiteen, III, 123;
deeltjestheorie van geluid, IV, 215n;   terug naar Parijs, IV, 154n;
brief aan B., IV, 155-6;   van B. aan Gassendi, IV, 229;   aan Peiresc, IV, 152-4;
van Hortensius aan hem, IV, 211-3, 240;   van hem aan Hortensius, IV, 217;
van Mersenne aan hem, IV, 238-9;   van Isaac Gruterius aan hem, IV, 224;
genoemd, I, xix, xxviiin, 92n, 268n, III, 306n, IV, 149n, 156-7, 180, 186, 189, 210n, 215, 220, 280.
geest (spiritus)
uit de hersenen komend, I, 121, 124, 125-6, 136, 146, 157, II, 27, 42, 57-9, 112, 115, 117, 122-3, 123, 148, 174, 234, 325, 328;   z.o. hersenen;
naar de ledematen, II, 27, 42, 57-9, 326;   uit de ledematen, II, 103, 117;
naar de spieren, I, 277, II, 175;   in de zenuwen, II, 57-9;
van menselijk lichaam, I, 121, 124-6, 136, 157, II, 27, 59, 115, 123, 129, 175, 328;
bij dromen, I, 270;   'geesten', II, 337,  bij "animale actien", II, 325, 327;
bij planten en mineralen, III, 64;   'vlammeken' uit magneet, II, 339;
drank, III, 237.
geheugen
onthouden door verbeelding, I, 35, II, 35, 102;   z.o. verbeelding.
gehoor
oorzaak, I, 93, 125;   aard en oorsprong, III, 187;
gehoorgang en -zenuw, III, 283;   gehoorgrenzen, I, 329.
geld
waarde verandert, I, 18;   valuta omrekenen, II, 174;   munten, I, 40;
vals geld herkennen II, 330, III, 166;   waarde van de scudo, IV, 127n;
boekhouding, II, 159.
gelijke
en ongelijke, zie similia.
gelijkenis
van mensen, I, 195.
gelijkheidspunt
waarna de valsnelheid constant is, I, 150, 174, 263-8, 270, 279, 361, II, 244, 330, III, 226, 278, 337, IV, 142, 147, 161;   kritiek van Descartes, IV, 171-3.
geluid
materie, I, 28, 92-3, 252, II, 34, 301, 314, 450, III, 53, 58-9, 61, 227, 282, IV, 182-3, 185, 214-5;
luchtdeeltjes bij spreken, I, 92, II, 232, 288, 301-2, 314, III, 55-6, 61, 123, IV, 44, 161, 177;
kritiek op golftheorie, II, 71, IV, 161;
ontstaan (stem), III, 12, 41-2;   waarneming, I, 93;
voortplanting langs een lans, I, 212, door een balk, I, 92, 212, II, 430, III, 75;
niet doorgelaten door water, III, 52, 61;   niet in luchtledig, III, 146, 254, IV, 185;
door buizen, zie telefoon;   van pijpen, zie fluiten, orgel;
snelheid van lucht bewogen door trillend voorwerp bepaalt toonhoogte, I, 92-3;
laag geluid komt later in het oor, I, 93, 95, 286;
oorzaak van laag geluid (verdichte lucht), I, 305-6;
effect horizontaal en verticaal, II, 430, III, 52;
binnen beter gehoord dan buiten, III, 52;
deelbaar in verschillende slagen, I, 53-4, 252-3, 259, 269, IV, 214-5;
eigenschappen anders dan die van licht, I, 251-2, II, 232, III, 53;
snelheid, III, 227, 287.
akoestiek in kerk, I, 132, 321, II, 311;   zweving ('wywauwen'), I, 310, III, 51.
Z.o. gehoor, snaar, stem, tonen.
geneeskunde
studie, I, 219, II, 56, 84, 131, 341;   Medicina Salernitana, II, 142-7, 153, III, 7.
geneesmiddelen
samengestelde, I, 130, II, 87-9, 92-4, 111, 166, 169, 299;
werking van ingrediënten, II, 91;
gemengd, II, 71, 79, 112, 145, III, 194, 367;   enkelvoudig en samengesteld, II, 81;
hoe ze werken, I, 103, II, 79, 132, III, 357;   met dikke deeltjes, II, 91;
vochtafdrijvend (abstergentia), II, 77;
reinigend (purgantia), I, 217;   hun aantrekking, II, 119, 123;
metallica, II, 80, 86-7;   koud en vochtig, III, 362;
te inhaleren, III, 174;   voor de aderen, II, 55;   voor wonden, II, 87-8;
drie goede eigenschappen, II, 385;   beste geneesmiddel, II, 89-0, 166-7, 169;
beste geneesheer zorgt ook voor de geest, I, 328.
geselen
thuis, op school, voor 't stadhuis, III, 32.
getallen
I, 3, 17, III, 330;   oneven aantal delen, I, 194;   negatieve, III, 113-5.
getijden
I, 6, 104, 108, 113, 208, II, 167, 203, 229; III, 11, 38-9, 350;
toegeschreven aan de Maan, subtiele materie, I, 151, II, 229;
vochtigheid, II, 317, 363, III, 38-9, 86;
magnetische werking, II, 317 (n), 363, 387;
midden op zee, II, 288, III, 121;   imitatie, II, 237, III, 206;
verhandeling van Galileî, III, 171, 205-6, 281.
Z.o. Maan, materie (subtiele), eeuwige beweging.
gewicht
eenheid bij apothekers, II, 164;   in Middelburg en Zierikzee, I, 7;
van een deel van een voorwerp, I, 107, II, 163-4, 257, III, 40;
en hoeveelheid materie, II, 252;
in vacuüm, III, 172;   onder water, II, 3, 330-1, III, 166;
soortelijk, I, 21-2, 35, 40, 107, II, 3, 163-4, 257, III, 40-1, 166-7, 196; z.o. dichtheid;
gewicht van water, I, 58, 66, 75;
op te tillen door een mens, II, 59, 150;   van de auteur, III, 196n, 238n;
minder effectief dan slag, zie slag.   Z.o. arbeid volume.
gewoonte
opstaan, I, 22;   pissen, I, 272;   lopen, I, 279, II, 173;   wat mooi is, I, 213, 240, 286.
gif
II, 120, III, 244.
Gilbert (William)
III, 17, 344n.
Glareanus
Dodecachordon, I, 88-1, 95-6, 290, III, 68, 288, 343, IV, 19.
God
almacht, I, 131-2, 138;   zonden, I, 145;   beschikking, I, 228;
voorzienigheid, I, 230;   rechtvaardig, I, 334, III, 148;   goede werken, I, 336.
Z.o. schepping.
golven
in zee, II, 37;   in een gewreven wijnglas, I, 210, II, 319, III, 210, 247, IV, 159;
snijden elkaar, II, 71.
goud
samenstelling, II, 68;   maken, III, 348.
graad
geografische (in mijlen), I, 9, II, 170.
groei
van de mens, I, 100, III, 71;   van bomen, I, 284, 314, II, 341.
grotten
met water, I, 8;   in de Aarde, I, 76, 104, III, 275.
Guido van Arezzo
I, 51n, III, 84.


Home | Beeckman | Index | a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z