Home | Beeckman | Index | a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


- t -

tabak
rook door bier heen zuigen, II, 285; geneesmiddel, III, 251, 266.
talen
vreemde, I, 2 (Engels);   Italiaans, I, 323, III, 67;   Latijn, II, 345;
spreken, I, 147;   schrijven, I, 19.
tastzin
I, 35;   met gekruiste vingers, I, 28, III, 63;   smaak, II, 169;
bespreking, I, 121, 125, 136;   uitleg, III, 188.   Z.o. verbeelding, geheugen.
tegengif
II, 120-1.
telefoon
I, 46, 83, 261, II, 14, III, 132, 227;   z.o. buizen.
telescoop
uitvinding, I, 208, III, 376, IV, 242-3;   met spiegel, II, 357, III, 48, 367;
genoemd, I, 12, II, 209-1, 294-6, 347, 367-9, III, 46-7, 69, 121, 172, 228, 230-2, 318;
kwaliteit, II, 295, III, 121, 367n, 383n, IV, 243, 257n, 267;   met ijslens, II, 368;
binoculair, III, 275n;   van Drebbel, III, 367;
met twee bolle lenzen, III, 319-0;   met twee bolle en een holle, II, 369, III, 230-1;
andere combinatie, II, 209-0, 369-0;   met vier lenzen, III, 231-2.   Z.o. lenzen.
tertsen (grote)
samenstelling, I, 55;   verhouding, I, 56, 89;
en sexten vergeleken met kwarten, I, 191, IV, 158;
beter dan kwarten, I, 250, 323-4;
overgang van prime naar grote terts, IV 162-3;   discussie, III, 68, IV, 158.
terugkaatsen
van licht, I, 5, 13, 28, 34, 144, 273, II, 210, III, 16, 45-6, 218, 311;
van echo, I, 46, 83, 132, 159, 249, 261, III, 53;   van wind, I, 33, 295;
stuitende bal, I, 117, 122, 279, 303, II, 157, 381;   z.o. elasticiteit.
theologie
I, 131;   verschil met filosofie, II, 375.
Theon
zijn commentaren op Euclides, II, 261-2.
theorema
van virtuele snelheden, zie principe;   van de kortste weg, zie principe;
verhouding van oppervlakte en volume van lichamen, zie verhouding;
van kracht en weg, I, 14, II, 389, III, 15, 91-4, 134,   z.o. arbeid;
van het hellend vlak, I, 325;   over drijven en zinken, II, 289.
theriaca
slangengif en tegengif, II, 120.
thermoscoop
I, 87, II, 187, 199-5, 227-8, 293, 362, 383, 419, III, 85, 124, IV, 186;
twee soorten, II, 237;   foute aanwijzing, II, 234, 361-2, 366-7;
nieuwe vorm, II, 365-7, 370-3;   van Drebbel, zie eeuwige beweging.
thesen
zie stellingen.
Thou (Jacques-Aug. de)
zijn Historia, I, 227, 235, 237, II, 300.
tijd
deelbaarheid, I, 27, II, 102, 246;
meting met polsslag, I, 34, 58, III, 154-5, 202;   z.o. slinger;
met uitstromende vloeistof, I, 48.
Titelouze (Jean-Bapt.)
organist te Rouen, II, 278n;   brief aan Mersenne, IV, 169.
toestel
van Heron, zie Heron;   lucht leiden, I, 45;   algemeen, III, 15.   Z.o. werktuigen.
tol
waarom hij zich opricht, I, 30-2, 242, II, 335-8, 378-9, III, 118-9, 143;
vergeleken met mens, I, 268;   gewicht, III, 276;   dubbele beweging, IV, 160;
geluid, IV, 160;   eeuwige beweging in luchtledig, IV, 186.
toneel
man in vrouwenkleren, II, 236;   klucht, II, 207.
tonen en halve tonen
meetkundige verdeling, I, 29, 88-9;   op klavecimbel en monochord, III, 36-7;
hoogte bepaald door snelheid van bewogen lucht, I, 92-4;
ware tonen, I, 118;   vierde toon, I, 139;   harmonisch, IV, 214-5;
grote en kleine halve tonen, I, 84;   halve tonen buiten fa, mi, I, 119-0.
Z.o. toonladder, muziek, geluid, stem.
toonaarden
zeven, I, 84;  acht, I, 90;   onwelluidende, I, 90-1, 118, 186, 229, 235, 269, 290, 293;
gemengde, I, 119, 311, 336;   authentieke, I, 118;   mutatie, I, 120, III, 316;
eigenschap 1e toon, I, 119;   11e toon, III, 149-0;
zijn onveranderlijk, I, 186;   vermenging, I, 115-6;
toegelicht, I, 95-6, 283, III, 79-0, 149-0;
hoe te tellen, I, 232, III, 288;   regels, II, 278.
Modi Modorum, I, 88-90, 91-2, 185, 195, 269-0, II, 279, III, 55, 67-8, 81, 124, 289,
    IV, 158, 181.
toonladder
I, 29, 180-1, II, 292, 404, IV, 157, 180;   manus musica, III, 84.   Z.o. muziek.
toren
van Zierikzee, I, 66;   van Rotterdam, II, 348, 359;   architectuur, II, 154.
traagheid
wet, I, 10, 24-5, 44, 61, 101, 104, 115, 117, 132, 157, 167, 253, 256, 263, 282, 285,
    360,   II, 151, 246,   III, 30, 74, 101, 103-4, 117, 136, 185, 226, 344, IV, 51;
van grote lichamen, I, 104-5, 196, 303, II, 45;   z.o. beweging, planeten.
trappen
beklimmen, I, 212;   carrièreladder, I, 310.
trepidatie
Aarde (derde beweging) I, 21, 253, III, 75-6, 99, 102, 106-8, 118-0, 143, 229, 273.
trilling
aantal trillingen van een snaar, I, 54, III, 98;
verdeling van geluid in slagen, I, 259, 269, 286;
wijnglas met water, zie wrijven.   Z.o. beving, elasticiteit, snaar.
trommel
hoe de lucht erin bewogen wordt (door konijnen onder de grond), I, 313.

- u -

uniformiteit
behaagt, I, 213, 240, II, 289, 300, 315.   Z.o. verhouding.
uurwerk
zie klok.


Home | Beeckman | Index | a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z