Home | Chr. Huygens | uit Oeuvres I-XXII | Français

Deel 1-10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22


Vertaling van de inhoudsopgaven van Œuvres complètes

Volledige werken

van

Christiaan Huygens

gepubliceerd door de

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen   [>]


Martinus Nijhoff, Den Haag — Swets & Zeitlinger, AmsterdamListe alphabétique de la correspondance de Christiaan Huygens qui sera publiée ... [1886]Gallica , Archive , dbnl

   I   (1888)  -  Briefwisseling 1638-56

 Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IX
 Briefwisseling . . . . Stampioen, Mersenne, van Schooten, e.a. . . . . .  1
 Supplement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
 Tabellen
   I. Brieven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
   II. Alfabetische lijst van de briefwisseling . . . . . . . . . . . 578
  III. Personen, genoemd in de brieven  . . . . . . . . . . . . . . . 585
   IV. Werken, aangehaald in de brieven . . . . . . . . . . . . . . . 602
   V. Onderwerpen, behandeld in de brieven . . . . . . . . . . . . . 609
 Aanvullingen en verbeteringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617Gallica , Archive , dbnl

  I I   (1889)  -  Briefwisseling 1657-59

 Briefwisseling. Brieven No. 366-702 . Sluse, Chapelain, van Nierop . .  1
 Supplement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
 Tabellen
   I. Brieven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
   II. Alfabetische lijst van de briefwisseling . . . . . . . . . . . 593
  III. Personen, genoemd in de brieven  . . . . . . . . . . . . . . . 601
   IV. Werken, aangehaald in de brieven . . . . . . . . . . . . . . . 614
   V. Onderwerpen, behandeld in de brieven . . . . . . . . . . . . . 620
 Aanvullingen en verbeteringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631Gallica , Archive , dbnl

  I I I   (1890)  -  Briefwisseling 1660-61

 Briefwisseling. Brieven No. 703-947 . . . . Moray, Oldenburg . . . . .  1
 Supplement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
 Tabellen
   I. Brieven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
   II. Alfabetische lijst van de briefwisseling . . . . . . . . . . . 536
  III. Personen, genoemd in de brieven  . . . . . . . . . . . . . . . 543
   IV. Werken, aangehaald in de brieven . . . . . . . . . . . . . . . 567
   V. Onderwerpen, behandeld in de brieven . . . . . . . . . . . . . 575
 Aanvullingen en verbeteringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585Gallica , Archive , dbnl

  I V   (1891)  -  Briefwisseling 1662-63

 Briefwisseling. Brieven No. 948-1197 . . . . Parels . . . . . . . . . .  1
 Supplement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
 Tabellen
   I. Brieven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
   II. Alfabetische lijst van de briefwisseling . . . . . . . . . . . 532
  III. Personen, genoemd in de brieven  . . . . . . . . . . . . . . . 538
   IV. Werken, aangehaald in de brieven . . . . . . . . . . . . . . . 562
   V. Onderwerpen, behandeld in de brieven . . . . . . . . . . . . . 568
 Aanvullingen en verbeteringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579Gallica , Archive , dbnl

  V   (1893)  -  Briefwisseling 1664-65

 Briefwisseling. Brieven No. 1198-1510 . . . [Ned.] . . . . . . . . . .  1
 Supplement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555
 Tabellen
   I. Brieven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
   II. Alfabetische lijst van de briefwisseling . . . . . . . . . . . 574
  III. Personen, genoemd in de brieven  . . . . . . . . . . . . . . . 581
   IV. Werken, aangehaald in de brieven . . . . . . . . . . . . . . . 602
   V. Onderwerpen, behandeld in de brieven . . . . . . . . . . . . . 609
 Aanvullingen en verbeteringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619Gallica , Archive , dbnl

  V I   (1895)  -  Briefwisseling 1666-69

 Briefwisseling. Brieven No. 1511-1791 . . . Lod. H. (levensduur) . . .  1
 Supplement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
 Tabellen
   I. Brieven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
   II. Alfabetische lijst van de briefwisseling . . . . . . . . . . . 601
  III. Personen, genoemd in de brieven  . . . . . . . . . . . . . . . 608
   IV. Werken, aangehaald in de brieven . . . . . . . . . . . . . . . 631
   V. Onderwerpen, behandeld in de brieven . . . . . . . . . . . . . 638
 Aanvullingen en verbeteringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649Gallica , Archive , dbnl

  V I I   (1897)  -  Briefwisseling 1670-75

 Briefwisseling. Brieven No. 1792-2082 . . . Barometer . . . . . . . .  1
 Supplement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555
 Tabellen
   I. Brieven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
   II. Alfabetische lijst van de briefwisseling . . . . . . . . . . . 571
  III. Personen, genoemd in de brieven  . . . . . . . . . . . . . . . 578
   IV. Werken, aangehaald in de brieven . . . . . . . . . . . . . . . 594
   V. Onderwerpen, behandeld in de brieven . . . . . . . . . . . . . 603
 Aanvullingen en verbeteringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616Gallica , Archive , dbnl

  V I I I   (1899)  -  Briefwisseling 1676-84

 Briefwisseling. Brieven No. 2083-2378 . . . Leeuwenhoek, Hartsoeker .  1
 Supplement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
 Tabellen
   I. Brieven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
   II. Alfabetische lijst van de briefwisseling . . . . . . . . . . . 575
  III. Personen, genoemd in de brieven  . . . . . . . . . . . . . . . 582
   IV. Werken, aangehaald in de brieven . . . . . . . . . . . . . . . 606
   V. Onderwerpen, behandeld in de brieven . . . . . . . . . . . . . 614
 Aanvullingen en verbeteringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626Gallica , Archive , dbnl

  I X   (1901)  -  Briefwisseling 1685-90

 Briefwisseling. Brieven No. 2379-2654 . . . Lengtevinding . . . . . .  1
 Supplement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
 Tabellen
   I. Brieven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
   II. Alfabetische lijst van de briefwisseling . . . . . . . . . . . 607
  III. Personen, genoemd in de brieven  . . . . . . . . . . . . . . . 614
   IV. Werken, aangehaald in de brieven . . . . . . . . . . . . . . . 632
   V. Onderwerpen, behandeld in de brieven . . . . . . . . . . . . . 643
 Aanvullingen en verbeteringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659Gallica , Archive , dbnl

  X   (1905)  -  Briefwisseling 1691-95

 Briefwisseling. Brieven No. 2655-2894 . . . Bayle, Cyclus, Descartes .  1
 Supplement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723
 Tabellen
   I. Brieven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743
   II. Alfabetische lijst van de briefwisseling . . . . . . . . . . . 751
  III. Personen, genoemd in de brieven  . . . . . . . . . . . . . . . 758
   IV. Werken, aangehaald in de brieven . . . . . . . . . . . . . . . 775
   V. Onderwerpen, behandeld in de brieven . . . . . . . . . . . . . 788
 Aanvullingen en verbeteringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811Gallica , Archive , dbnl

  X I   (1908)  -  Wiskundig werk, 1645-1651

 Verschillende jeugdwerken . . . . . . . Meetkunde, Gnomonica . . . . .  1
 Over wat in vloeistof drijft, 3 boeken  . . . . . . . . . . . . . . . .  81
 Verschillende wiskundige werken uit 1650 . . . . . . . . . . . . . . . . 211
 Theorema's over de kwadratuur van hyperbool, ellips en cirkel bij gegeven
  deelzwaartepunt, waarbij gevoegd is het Onderzoek van de Cirkelmeting
  van de zeer geleerde heer Gregorius a S. Vincentio uitgegeven in 1647.
  Met vertaling. [Fr.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
 Tabellen.
   I. Stukken en verhandelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
   II. Genoemde personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
  III. Geciteerde werken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
   IV. Behandelde onderwerpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
 Correcties  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368Gallica , Archive , dbnl

  X I I   (1910)  -  Zuivere wiskunde, 1652-56

 Verschillende wiskundige werken uit 1652 en 1653 . . . . . . . . . . . .  1
 Vondsten over de grootte van de cirkel. Met constructies van enkele
  beroemde problemen. 1654 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91
 Brief aan de zeer geleerde Fran. Xaver. Ainscom, S. J. 1656 . . . . . . 239
 Tabellen.
   I. Stukken en verhandelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
   II. Genoemde personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
  III. Geciteerde werken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
   IV. Behandelde onderwerpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293X I I I   (1916)  -  Dioptrica

Eerste aflevering.
Gallica , Archive , dbnl  

 Voorbericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
 Referentietabellen [met de uitgaven van 1703 en 1728] . . . . . . . . CLXIV
 Dioptrica
  Eerste deel. Verhandeling over lichtbreking en over telescopen [1653]   2
  Tweede deel. Over de afwijking der stralen van het brandpunt [1666] . 272Tweede aflevering.
Gallica , Archive , dbnl  
 Dioptrica
  Derde deel. Over telescopen en microscopen [1685-1692] . . . . . . . . 434
 Eerste aanvulling. Verschillende plannen voor de rangschikking van de
  stof in de "dioptrica" en kladversies van een voorwoord en van andere
  gedeelten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737
 Tweede aanvulling. Onderzoekingen over de bouw van het oog en over de
  theorie van het zien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787
 Derde aanvulling. Onderzoekingen over spiegelkijkers . . . . . . . . . . 803
 Vierde aanvulling. Kritische opmerkingen over werken en werk betreffende
  de dioptrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820
 Tabellen.
   I. Stukken en verhandelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847
   II. Genoemde personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866
  III. Geciteerde werken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875
   IV. Behandelde onderwerpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883
 Aanvullingen en Correcties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903Gallica , Archive , dbnl

  X I V   (1920)  -  Waarschijnlijkheid. Zuivere wiskunde, 1655-1666

 Van rekeningh in spelen van geluck [1657-] . . . . . . . . . . . . . . .  1
 Verschillende wiskundige werken van 1655 tot 1659 . . . . . . . . . . . 181
 Bijdragen tot van Schooten's commentaren op de "Geometria" van Descartes 409
 Verschillende wiskundige werken van 1661 tot 1665 . . . Logaritmen . . . 429
 Tabellen.
   I. Stukken en verhandelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
   II. Genoemde personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
  III. Geciteerde werken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
   IV. Behandelde onderwerpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
 Aanvullingen en Correcties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555Gallica , Archive , dbnl

  X V   (1925)  -  Sterrenkundige waarnemingen

 Verzameling van de sterrenkundige waarnemingen van Christiaan Huygens .  1
 Christiaan Huygens' Ontdekking van een maan van Saturnus . . . . . . . . 165
 Christiaan Huygens van Zuilichem, Const.'sz., Systeem van Saturnus, of
  over de oorzaken van Saturnus' wonderlijke verschijningen, en over
  de nieuwe planeet die hem vergezelt [1659] . . . . . . . . . . . . . . 179
 Eustachio Divini Septempedanus, Korte aantekening bij Systema Saturnium
  van Christiaan Huygens. Samen met het Antwoord van Christiaan Huygens  389
 Waarneming van Saturnus gedaan in de Koninklijke bibliotheek . . . . . . 473
 Approximatieve bepaling van de baan van een satelliet van Saturnus met
  behulp van twee waarnemingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
 Verschillende astronomische werken van 1658 tot 1666 . . . . . . . . . . 513
 Tabellen.
   I. Stukken en verhandelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571
   II. Genoemde personen en instellingen . . . . . . . . . . . . . . . 579
  III. Geciteerde werken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
   IV. Behandelde onderwerpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
 Aanvullingen en Correcties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613Gallica , Archive , dbnl

  X V I   (1929)  -  Stoot

 Over de beweging van lichamen na botsing [Engl.] . . . . . . . . . . . .  1
 Uittreksel uit een brief van Huygens aan de schrijver van het Journal over
  de bewegingsregels bij botsing van lichamen . . . . . . . . . . . . . 169
 Latere manuscripten betreffende de geschiedenis van de botsingstheorie en
  het vraagstuk van bestaan en waarneembaarheid van "absolute beweging"  187
 Over de middelpuntvliedende kracht [Engl.] . . . . . . . . . . . . . . . 235
 Verschillende werken over statica en dynamica van 1659 tot 1666 . . . . 329
 Tabellen.
   I. Stukken en verhandelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
   II. Genoemde personen en instellingen . . . . . . . . . . . . . . . 566
  III. Geciteerde werken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
   IV. Behandelde onderwerpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
 Aanvullingen en Correcties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596Gallica , Archive , dbnl

  X V I I   (1932)  -  Slingeruurwerk, 1656-66

 Het slingeruurwerk van 1656 tot 1666 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
  [Horologium, Ned., Engl., Sympathie; Kort onderwijs]
 Verschillende werken over natuurkunde, mechanica en techniek van 1650 tot
  1666 [Hydrostatica, Slijpen van lenzen, Het luchtledige] . . . . . . . 239
 Over kringen en bijzonnen (1662 of 1663) . . . . . . . . . . . . . . . . 351
 Tabellen.
   I. Stukken en verhandelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
   II. Genoemde personen en instellingen . . . . . . . . . . . . . . . 523
  III. Geciteerde werken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536
   IV. Behandelde onderwerpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
 Aanvullingen en Correcties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545Gallica , Archive , dbnl

  X V I I I   (1934)  -  Slingeruurwerk, 1666-95

 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
 Het slingeruurwerk van 1666 tot 1673 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
 Horologium oscillatorium [Voorbericht] . . . . . . . . . . . . . . . .  27
 Tegenwerpingen van Roberval en antwoord van Huygens . . . . . . . . . . 439
 Latere controverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
 Behoud van krachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
 Aandrijvingsprincipe en algemene theorie van gelijke trillingstijd . . . 479
 Toepassing op uurwerken met verschillende min of meer isochrone
  trillingsbewegingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
 Huygens, Roemer en Leibniz als klokkenmakers . . . . . . . . . . . . . . 597
 Scheepsinstrumenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625
 Resultaten van enkele expedities op zee . . . . . . . . . . . . . . . . 631
 Anecdota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655
 Tabellen.
   I. Stukken en verhandelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671
   II. Genoemde personen en instellingen . . . . . . . . . . . . . . . 675
  III. Geciteerde werken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685
   IV. Behandelde onderwerpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695
 Aanvullingen en Correcties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698Gallica , Archive , dbnl

  X I X   (1937)  -  Mechanica, 1666-95

 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
 Statica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
 Dynamica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
 De pneumatische machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
 Algemene programma's en natuurkundeprogramma's [1666] . . . . . . . . . 247
 Meteora [Kometen, Aardbeving] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
 Algemene eigenschappen van de materie . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
 Geluid, licht, magnetisme, electriciteit, gravitatie; algemene inleiding 351
 Geluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
 Licht [Verhandeling over het licht, 1690; Treatise on Light] . . . . . 379
 De subtiele materie van 1667 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
 Magnetisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555
 Electriciteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
 Gravitatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
 Tabellen.
   I. Stukken en verhandelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
   II. Genoemde personen en instellingen . . . . . . . . . . . . . . . 655
  III. Geciteerde werken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667
   IV. Behandelde onderwerpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680
 Aanvullingen en Correcties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682Gallica , Archive , dbnl

  X X   (1940)  -  Muziek en wiskunde

 Lof van Huygens voor Theocritus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
 Muziek en wiskunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
 Muziek . . . . . . . Voorbericht, Harmonische cyclus . . . . . . . . .  15
 Huygens en Euclides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
 Mathematica varia: de manuscripten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
 Huygens aan de Académie Royale des Sciences. Mededelingen over wiskundige
  onderwerpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
 De drie grote problemen uit de Oudheid . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
 Mathematica varia 1666 - 1681 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
 Mathematica varia 1681 - 1695 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
 Moderne problemen en methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
 Begeleidingsregels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555
 Tabellen.
   I. Stukken en verhandelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
   II. Genoemde personen en instellingen . . . . . . . . . . . . . . . 570
  III. Geciteerde werken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
   IV. Bladzijden van de Manuscripten F, G, H en I met betrekking tot
     zuiver wiskundige onderwerpen die geciteerd of gepubliceerd zijn,
     geheel of gedeeltelijk, in de Delen IX en X met de geannoteerde en
     van aanhangsels voorziene Correspondentie van 1685 tot 1695 . . 597
   V. Behandelde onderwerpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
 Aanvullingen en Correcties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617Gallica , Archive , dbnl

  X X I   (1944)  -  Kosmologie

 Algemene inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
 Huygens aan de Académie Royale des Sciences, Astronomie . . . . . . . .  5
 Oppositie van Huygens tegen een stelling verdedigd door de zoon van Colbert 
  aan het collège de Clermont te Parijs . . . . . . . . . . . . . . . .  61
 Huygens aan de Académie Royale des Sciences. Memorandum voor reizigers .  67
 Huygens aan de Académie Royale des Sciences. Het waterpas . . . . . . .  71
 Plan uit 1680 - 1681, gedeeltelijk uitgevoerd te Parijs, voor een
  planetarium rekening houdend met de snelheidsverandering van de planeten
  in hun elliptische of cirkelvormige banen, en overweging van diverse
  hypothesen over deze verandering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
 Het planetarium van 1682 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
 Over tienduizend jaar ... Mening van Huygens over soberheid in stijl,
  passend voor schrijvers die kunnen hopen dat hun werken bestendig zijn 185
 Astroscopia compendiaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
 Memorien aengaende het slijpen van glasen tot verrekijckers . . . . . . 237
 Astronomica varia 1680 - 1686 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
 Wat te denken van God? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
 Gemengde gedachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
 Overwegingen over de vorm van de Aarde . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
 Over de oorzaak van zwaarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
 Latere overwegingen over de vorm van de Aarde . . . . . . . . . . . . . 383
 Opmerkingen uit 1689 over enkele passages uit de Principia van Newton, en
  nieuwe overwegingen van dit jaar over de beweging van een puntvormig
  lichaam in een medium waarin de weerstand evenredig is met het kwadraat
  van de snelheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
 Betoog over de oorzaak van zwaarte [1690] . . . . . . . . . . . . . . . 427
 Relativiteit van beweging en het niet bestaan van een absolute ruimte . 501
 Waarin de rede niet doordringt. Over roem. Over de dood . . . . . . . . 509
 Bespiegelingen over de waarschijnlijkheid van onze conclusies en bespre-
  king van de vraag: bestaan er levende wezens op andere planeten? . . . 529
 Astronomica varia 1690 - 1691 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
 Beschrijving van het planetarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
 De Wereldbeschouwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653
 Tabellen.  I. Stukken en verhandelingen . . . . . . . . . . . . . . . . 845
      II. Genoemde personen en instellingen . . . . . . . . . . . . 852
      III. Geciteerde werken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867
      IV. Behandelde onderwerpen . . . . . . . . . . . . . . . . . 883
 Aanvullingen en Correcties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891Gallica , Archive , dbnl

  X X I I   (1950)  -  Supplement bij de briefwisseling.
Varia. Biografie. Veilingcatalogus

 Supplement bij de Correspondentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
 Vier tekeningen van Chr. Huygens uit 1658 . . . . . . . . . . . . . . . 177
 Varia 1658 - 1666 . . . . . . . . . Spraak . . . . . . . . . . . . . . 179
 Varia academica 1666 - 1681 . . . . Buskruitmotor, Rosmolen . . . . . . 213
 Varia 1682 - 1695 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
 Berekeningen en overwegingen over de weerstand die verschillende opper-
  vlakken ondervinden van lichamen met een eenparige beweging door lucht
  of water, en over de snelheid die de wind kan geven aan zeilschepen met
  een enkel zeil dat vlak verondersteld wordt . . . . . . . . . . . . . 325
 Aantekeningen van Chr. Huygens over verschillende boeken . . . . . . . . 357
 Uittreksels uit tijdschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
 Adressen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
 Recepten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
 Betaalde rekeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
 Werken van Chr. Huygens gepubliceerd in de zeventiende eeuw (tijdens
  zijn leven en in 1698 - 1700) en in 1703 in de Opuscula Postuma . . . 373
 Biografie van Chr. Huygens [Inhoud; Dagboek] . . . . . . . . . . . . . 383
 Laatste supplement bij de Correspondentie . . . . . . . . . . . . . . . 779
 Kanttekeningen bij de Acta Eruditorum . . . . . . . . . . . . . . . . . 785
 Epiloog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813
 Tabellen.  I. Alfabetische lijst van de Correspondentie . . . . . . . . 819
      II. Stukken en verhandelingen . . . . . . . . . . . . . . . . 823
      III. Biografie van Chr. Huygens . . . . . . . . . . . . . . . 828
      IV. Genoemde personen en instellingen . . . . . . . . . . . . 830
       V. Geciteerde werken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882
      VI. Behandelde onderwerpen . . . . . . . . . . . . . . . . . 915
 Aanvullingen en Correcties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916
                 ___________________

 De Catalogus van de Bibliotheek van Chr. Huygens, waarvan op p. 4 gezegd
 is dat hij gepubliceerd zou worden als supplement bij de 22 delen, is al
 in dit deel ingevoegd tussen de bladzijden . . . . . . . . . . . 816 en 817
                               [of aan het eind]Bibliografie Add. et corr. I - XXII


Christiaan Huygens | uit Oeuvres I-XXII | Inhoud van de Werken (top) | Postuma